Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať, keby som chcel projektovať legálne rodinné domy, respektíve malé stavby do tých 150 m2 čo by som mal spraviť ? /nejaké povolenia, praxe alebo papiere k tomu potrebné atď./
Vopred ďakujem za odpovede

Zobrazenia: 20662

Odpovedať na toto

Odpovede na túto diskusiu

A toto je definícia krovu z roku 1998

Takže vyvstala otázka...môžem či nemôžem projektovať jednoduché stavby pre stavebné povolenie aj keď mám SPŠ stav. (kde podotýkam v treťom ročníku sa robil projekt RD a vo štvrtom projekt byt.domu v rámci ročníkového projektu), mám živnostenský list aj na viazanú živnosť podľa § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, plus realizácia, príprava a dokončovacie práce, viedol som už 6 novostavieb, 2 rekonštrukcie a podieľal som sa aj na rekonštrukcii trafo stanice a revitalizácii centrálnej zóny ako zástupca subdodávateľa a som obdržal certifikát ako odborne spôsobilá osoba/firma na stavanie zo stav.systému Europanel, ale zároveň som aj absolvoval školenie na projektovanie z tohto systému.

Pýtam sa len preto, že projektujem bungalov z tohto systému, dodávam len architektonickú časť, ale zároveň ako absolvent školenia vypracúvam k projektu aj montážnu dokumentáciu (tú viem vypracovať aj z bežného projektu).

Počúvam zo všetkých strán rôzne komentáre, ale aj tak nik sa nevyjadrí, že či je to stopercentne tak alebo onak.

O tom nehovoriac, že na stavbách čo som viedol, som často (na každej jednej) narážal na povrchne vypracovanú PD.

Perlička od jedného p.architekta "Pán majster, papier znesie všetko, vy ako technik by ste mali riešiť vzniknuté nedostatky a technické veci na stavbe, vy ste za to platený" a aby toho nebolo málo, jednalo sa o zakladanie stavby, kde si pán architekt nebol zamerať terén a spodok základu mi vychádzal meter nad terén. Týmto akože nechcem zhadzovať prácu architektov a inžinierov, ale prečo potom ja nemôžem projektovať, keď aj tak na stavbe prekopem polovicu projektu?

Zák. č. 136/1995 Zb.Čl. I. ods.2 

 (4) Odborne sposobilym technikom je ten, kto je opravneny projektovat jednoduche a drobne stavby2) s vynimkou stavieb na byvanie3)  alebo  vykonavat  cinnost  stavbyveduceho, cinnost stavebneho dozoru a je zapisany v registri ( 7).
Takže samostatného stavbyvedúceho môžete robiť po zložení skúšky na SKSI.

Ale p.Žember ja som sa pýtal na projektovanie...samostatného stavbyvedúceho mi je jasné, že len so skúškou a pečiatkou.

Živnostenský zákon:

Skupina 213 - Stavebníctvo, č.10

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

vysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie príslušného technického smeru

§ 45 ods. 6 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov

 a tam sa píše že projekčnou činnosťou sa rozumie a, b, c, vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia atď.

ale v bode 6 sa píše v odseku a, vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, ktoré môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním

Takže môžem vypracovať projekt jednoduchej stavby a prejde na stavebnom povolení alebo nemôžem? Tieto dva body si protirečia bo v prvom sú slovíčka "na stavebné povolenie" ale v tom druhom bode toto nie je definované. Profesistov riešim dodávateľsky. Ja riešim len osadenie a architektonickú časť.

 § 45 ods. 6 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, to je práve 136/1995, a ten je o projektovaní. Živnostenským zákonom sa stavebný úrad neriadi. Tiež sa zaoberám okrajovou časťou stavbariny, kde sa nemám na koho obrátiť, mám skúsenosti aj vedomosti, ale nemôžem projektovať, pretože som absolvent iného smeru. Ale ak budete mať šťastie a urobíte zopár projektov pod razítkom iného , urobíte skúšky, môžete dostat razítko "autorizovaný inžinier" aj bez VŠ.

Áno, môžeš projektovať jednoduché stavby.
§ 45 určuje činnosti pre ktoré je potrebné oprávnenie - okrúhla pečiatka, a ods. 6 určuje výnimku pre tieto činnosti. Takže ak máš živnosť na "vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb" môžeš robiť predmet svojho podnikania.

Je možné že natrafíš na úradníka, ktorí s tým bude mať problém, na v takom prípade mu treba odcitovať zákon, predmet tvojho podnikania, definíciu jednoduchej stavby, prípadne aj definíciu podkrovia a suterénu (z STN 73 4301, lebo stretol som sa už aj s tým, že toto nevedeli).

A NIE JE TO ODBORNE VZDELANIE VYSOKOSKOLSKE? 

tak potomje to jasne

Ako sám vidíš je v tom riadny bordel. Ostávajú ti nasledovné možnosti:

1 - overiť si to na SKSI

2 - neprojektovať a nechať si to opečiatkovať autorizovaným inžinierom (na cene sa dohodni dopredu)

3 - risknúť to a vydáviš ako to dopadne (PS: potom napíš, že či to prešlo )

Istota je guľomet a to je číslo 2 :)

Viva La Banana Republik :(

bod dva som robil mladým inžinierom zadarmo a neľutujem.

Jéj-da to je riadna skomolenina. Ani neviem ako som také niečo mohol vytvoriť :D

Samozrejme som chcel napísať a uvidíš ako to dopadne :D 

Zdravím,

Chcem sa spýtať pokiaľ by som chcel projektovať zateplenie bytového domu, potrebujem pečiatku? Jednalo by sa o projekt na stavebné povolenie, zateplenie cez komerčný úver, nie ŠFRB. Špecifikácia bytového domu: 6 b.j. plocha 108 m2, dve nadzemné podlažia. Ďakujem za odpoveď. Mám ukončené II.stupeň STU Bratislava odbor IKDS.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

 -----------------------------------

Udalosti

Sponzorský odkaz:

stavební komunita poskytuje prostor pro výměnu informací souvisejících se stavebnictvím, architekturou a designem.

 

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt.

Výhodný predaj bytov Bratislava ponúka developer FINEP v rámci projektu Jégého alej IV!

Klimatizácie Daikin

Pri výbere klimatizácie dajte na kvalitu. Vyberte klimatizáciu Daikin.

© 2018  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby