Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať, keby som chcel projektovať legálne rodinné domy, respektíve malé stavby do tých 150 m2 čo by som mal spraviť ? /nejaké povolenia, praxe alebo papiere k tomu potrebné atď./
Vopred ďakujem za odpovede

Zobrazenia: 22501

Odpovedať na toto

Odpovede na túto diskusiu

6 projektov 3 realizované projekty  do portfólia a  3 realizované projekty pred komisiu na skúšku mimo portfólia (nesmú byť tie isté) - a skôr modra peciatka  I1 alebo I2   červená pečiatka je A1 alebo A2 a to len tak nedávajú :-D  to ešte ďalšie 3 roky po získaní pečiatky I1,2

a na skúškach to tiež nie je len tak, že ukážeme čo sme spravili pochválime si prácu a pri ďalšom okienku si vyzdvihneme pečiatku :-) komisia vie byť občas veľmi  "príjemná" ľudí tam pekne pozvŕtajú

Veru, nedajú skúšku každému, je bežné že ani polovica skúšku nespraví a to majú VŠ a viac ako  3 roky praxe ! aspoň teda pri I1   

I2 ide ľahšie ale to je TZB

Hmm. tak to som nevedel, že to je 6 projekty a + 3 realizované. Takto si ešte na pečiatku asi ešte ten rôčik počkám. A o tých skúškach som už počul, že je to drsné.

Až tak drsné nie sú  , pôdorysy pohľady a rezy  prebehnú , možno prelistujú technickú správu , čo ich ale zaujíma sú detaily (nie firemné) projekty chcú realizačné. Ak sú dobre spravené detaily tak je to fajn,  ak nie začnú vŕtať.

Vážený kolegovia! Trochu vás musím poopraviť!

To čo ste tu všetko popísali platilo do roku 2002. Podľa mojích znalostí a dopredu sa ospravedlujem ak niečo nebude pravda je to už inak.

Takže poporiadku. Stav aký bol do roku 2002 - v rámci projekčnej činnosti:

Máme zákon 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Už sám zákon hovorí o tom že autorizovanou osobou može byť len architekt alebo stavebný inžinier, t.z. osoba s vysokoškolským vzdelaním. Čo sa týka osob so stredoškolským vzdelaním, do roku 2002 mohli vykonávať projekčnú činnosť na základe vykonanej skúšky pri splnení určitých podmienok, ktoré boli samozrejme prísnejšie ako pre vysokoškolsky vzdelaných. Po úspešne vykonanej skúške obdržali okrúhlu pečiatku avšak neboli autorizovanými stavebnými inžiniermi ale odborne spôsobilé osoby.

V roku 2002 došlo k zmene. Vrámci projekčnej činnosti sa odborná spôsobilosť zrušila. To znamená, že ak chceš dnes legálne projektovať nielen jednoduché stavby musíš mať vysokú školu, prax a spraviť skúšky. So strednou školou to už nejde.

Odborne spôsobilým osobám, ktoré vykonali skúšku do roku 2002 boli zrušené pečiatky a komora im vydala osvedčenie a môžu projektovať ďalej ale už bez pečiatky a ku každému projektu musia doložiť toto osvedčenie z komori.

Čo sa týka projektovania jednoduchých stavieb, na to ti postačuje stavevbné vzdelanie stredoškolské prípadne vysokoškolské bez praxe. Pozor ale projekt pre územné akejkoľvek stavby nemôžeš projektovať. Projekt pre územné musí byť opečiatkovaný čevenou pečiatkou (autorizovaný architekt AA prípadne autorizovaný stavebný inžinier komplexný t.z. A1 pečiatka, I1 nestačí. Je to obcas blbosť ale je to tak.

Vrátim sa ešte k tým jednoduchým stavbám (väčšinou sa jedná rodinné domy). Pozor, nie každý dom, ktorý ma menšiu zastavanú plochu ako 300 m2 je jednoduchou stavbou.

Otázka pre Leu. Ten dom, ktorý su prezentovala s tou vodnou stenou je podľa teba jednoduchá stavba alebo nie ? Čakám odpoveď.

 

Ak bude mať niekto otázky tak sem s nimi. Inak na stránke komory SKSI sú pod sekciou autorizácia všetky potrebné dokumenty, ktoré je potrebné pre získanie autorizácie, dokonca je tam aj dokument platných a už neplatných okrúhlych pečiatok.

PS.

Sorry za pravopis.

Tu ťa musím tiež poopraviť, s podpivničením múže byť, ale práve že tri podlažia.

pán inžinier, pravopis Vám odpúšťam, ale to, že tvrdíte že razítko " autorizovaný inžinier" nemôže používať technik s maturitou, nie. Ten zoznam na SKSI ste tiež asi nevideli.

pán inžinier, zoznam na SKSI som videl. To všetko čo som napísal je pravda možno až na ten rok 2002, teraz nie som si istý či to nebol rok 2000 ale to je v podstate jedno. V súčasnosti je to proste tak, že autorizačnú pečiatku (pečiatku na projektovanie, nie dozor, nie stavbyvedúci) môže získať len inžinier t.j. s ukončeným vysokoškolskýn vzdelaním druhého stupňa. Stredoškolák s akoukoľvek dlhou praxou jednodnoducho autorizačnú pečiatku nedostane. Môžete si to overiť na komore. Ja som si to na komore overoval a bolo mi to potvrdené.

 požadované k vykonaniu autorizačnej skúšky a zápis do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov

 

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

 

A)

  • Odborná skúška pozostáva z písomnej časti (legislatívno-odborný test) a z ústnej časti (pohovor pred skúšobnou komisiou)
  • Záverečné hodnotenie odbornej skúšky je na základe bodovacieho systému, kde sa hodnotí odborné vzdelanie, odborná prax, katalóg prác, písomný test a ústny pohovor.

B)

Podmienkou pripustenia uchádzača k odbornej skúške je ak:

  • má trvalý pobyt na území SR ● plne spôsobilý na právne úkony ● je bezúhonný 
  • má vzdelanie a odbornú prax*

* pri vysokoškolskom vzdelaní stavebného zamerania – min. 3 roky odbornej praxe /podľa druhu diplomu/

* pri vysokoškolskom vzdelaní elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania – min. 3 roky odbornej praxe

 

O stredoškolskom vzdelaní už v dokumentoch na stránke SKSI nie je ani zmienka

pozrite si tento dokument konkretne str 13 o odborne sposobilych technikoch

http://www.sksi.sk/buxus/docs/Opravnenia.pdf

Pôvodné (malé) preukazy a pečiatky o odbornej spôsobilosti na projektovú činnosť vydané podľa zákona č. 136/1995 Z. z. – stratili platnosť 31. marca 2002, ich použitie po tomto dátume na projektoch je v rozpore so zákonom!

Odborne spôsobilým technikom je ten, kto je oprávnený projektovať jednoduché a drobné stavby2) s výnimkou stavieb na
bývanie3) alebo vykonávať činnosť stavbyvedúceho, činnosť stavebného dozoru a je zapísaný v registri.
(5) Rozsah odbornej spôsobilosti určí uchádzačovi, ktorý vykonal odbornú skúšku na základe ním predložených podkladov alebo
dokumentácie, príslušná skúšobná komisia.

K týmto osvedčeniam SKSI nevydáva pečiatky!

Aby sme to ukončili. Čo sa týka jednoduchých stavieb podľa stavebného zákona:

Jednoduché stavby sú

  • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
  • stavby na individuálnu rekreáciu,
  • prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
  • oporné múry,
  • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.

 

Tu chcem upozorniť, že aj podkrovie má svoju definíciu.

Takže suma sumárum, ak niekto bez pečiatky chce projektovať bungalov, tak môže, jednopodlazný dom s podpivninečím a podkrovým (podľa definície podkrovia), tak môže, ale ak chce projektovať dom s dvoma nadzemnými podlažiami s plochou strechou, to už nemôže - podľa stavebného zákona. Je to na hlavu, lebo veľký rozdiel medzi jednopodlažným domom s podkrovým a dvojpodlažným domom s plochou strechou nie je.

Nemám prístup k aktuálnej norme STN 73 4301 z júna 2005, ale čo sa týka definície podkrovia tak som našiel na nete toto:

2.19 podkrovie: vnútorný priestor domu prístupný z posledného nadzemného podlažia vymedzený konštrukciou krovu a ďalšími stavebnými konštrukciami; určený je na účelové využitie

7.2.2. Svetlá výška obytných miestností v podkroví musí byť najmenej 2 300 mm, odporúča sa aspoň 2 400 mm.
7.2.3. Ojedinelé trámy v podkrovných miestnostiach musia spĺňať podmienku podchodovej výšky 2 100 mm.
7.2.4. Obytná miestnosť so skloneným stropom v podkroví musí mať najmenej nad polovicou svojej plochy svetlú výšku aspoň podľa

7.2.2. V miestach sklonenia má byť v bytových domoch najmenšia svetlá výška aspoň 600 mm, pričom do podlahovej plochy miestnosti sa započítava plocha, nad ktorou je minimálna svetlá výška 1 300 mm. Táto výška sa odporúča aj v rodinných domoch.
7.2.11. Spodný okraj priehľadnej časti ( aj šikmého )okna je najviac 1 200 mm nad podlahou miestnosti a horný okraj šikmého okna najmenej 1 900 mm vo zvislom smere.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

 -----------------------------------

Udalosti

Sponzorský odkaz:

stavební komunita poskytuje prostor pro výměnu informací souvisejících se stavebnictvím, architekturou a designem.

 

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt.

Výhodný predaj bytov Bratislava ponúka developer FINEP v rámci projektu Jégého alej IV!

Klimatizácie Daikin

Pri výbere klimatizácie dajte na kvalitu. Vyberte klimatizáciu Daikin.

© 2018  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby