Všetky články (1,201)


STAVEBNÝ DOZOR
OKIENKO STAVEBNÉHO INŽINIERINGU, I. Ako to celé vzniklo.

Inžinierska činnosť (IČ), plným menom inžinierska investorská činnosť, medzi nami, „stawebníkmi“ ľudovo nazývaná inžiniering, vznikla ako akýsi apendix tzv. projektovej činnosti, čiže kráľovskej disciplíny.

Ako som sa dozvedel z dôverných historických prameňov, v našom socialistickom Československu vznikla vraj v období búrlivého povojnového rozvoja národného hospodárstva…

Pokračovať

Pridané osobou Ladislav Mihálik dňa December 6, 2010 o 16:30 — 9 komentáre(-ov)


PROJEKTANT
Obnovte svoj dom s dotáciou od MKSR

Vlastníci objektov, ktoré sú zapísané v zozname Kultúrnych pamiatok majú možnosť požiadať o nevratnú dotáciu na obnovenie nehnuteľnosti.Grantový systém Obnovme si svoj domPodľa § 28 ods. 2 písm. a) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je… Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa December 4, 2010 o 16:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Žiadosť o povolenie na dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republikyNámestie SNP 33, 813 31 Bratislavaevidenčné číslo žiadosti: Originál č.…Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa December 4, 2010 o 13:04 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Zákon č. 49/2002 Z.z. z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu

Zákon č. 49/2002 Z.z. z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu

 

Tento zákon upravuje podmienky ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území v súlade s vedeckými poznatkami a na základe medzinárodných zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa December 4, 2010 o 12:30 — Žiadne komentáre

Kultúrne pamiatky I. - Stavebníctvo

Vymedzenie základných pojmov spojených s kultúrnymi pamiatkami:

▪ Základný právny predpis usmerňujúci nakladanie s kultúrnymi pamiatkami upravuje… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 4, 2010 o 12:30 — Žiadne komentáre


ARCHITEKT
Interiéry

Kolega ma vyzval k napísaniu článku o interiéroch, tak som ho v krátkosti dala dokopy :

Napriek tomu, že v Ateliéri Architektúry s.r.o. interiéry robím už viac ako 10 rokov, necítim sa byť až takým erudovaným odborníkom. Denne vznikajú nové…

Pokračovať

Pridané osobou Kristína Kristiánová, ing.arch. dňa December 3, 2010 o 13:00 — 6 komentáre(-ov)


FIRMA
Predpríprava na solárny systém.

Neraz som sa v praxi stretol s človekom, ktorý mi povedal: „Keby som bol býval vedel, že som si mohol urobiť prípravu na solár, tak by som to určite urobil a nemusel by som teraz nič búrať ...ale nikto mi o tom nič nepovedal“. Rozhodol som sa teda, že vysvetlím základný zmysel celej predprípravy na solárny ohrev vody a to i napriek tomu, že mnohým stavebníkom sa celá záležitosť môže zdať banálna a úplne logická.Ak ste sa vo svojom živote dostali do štádia, že máte na stole vyplnenú… Pokračovať

Pridané osobou Igor Kostovčík dňa December 2, 2010 o 14:00 — 1 komentár


FIRMA
Nová technológia - Lupotherm - tenká izolácia pre zateplenie

LUPOTHERMZdravím všetkých členov Stavebníctva.

Dovoľte aby som Vám predstavil nový druh tepelnej izolácie, ktorá sa môže použiť aj ako parozábrana s extrémne vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

S Lupothermom som sa stretol v marci t.r. a po prvej skúsenosti som bol nadšený s jednoduchosťou aplikácie.

Pozrite si… Pokračovať

Pridané osobou Anton Szücs dňa December 1, 2010 o 19:00 — 4 komentáre(-ov)


PROJEKTANT
Prečo vzniklo a o čom bude stavebnictvo.sk

Stavebníctvo v posledných dvoch rokoch upadlo do recesie, zákaziek a investorov pozvoľna ubúda. Pocítil to nie jeden Slovenský podnikateľ zaoberajúci sa týmto krásnym remeslom, ktoré je nielen zdrojom zárobku, ale často aj záľubou a láskou na celý život. Problémy majú hlavne firmy, ktoré vznikli počas…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa December 1, 2010 o 16:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Prečo vzniklo a o čom bude stavebnictvo.sk

Portál Stavebnictvo.sk bol založený na základe myšlienky združovania a poskytovania informácií v oblasti stavebníctva.Pre odbornú verejnosť, tj. architektov, projektantov, realizačné firmy a všetky firmy a ľudí pracujúci v oblasti stavebníctva, má predstavovať možnosť vlastnej prezentácie sa a zviditeľnenie. Má… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa December 1, 2010 o 16:00 — Žiadne komentáre

Prečo vzniklo a o čom bude stavebnictvo.sk

Pokračovať

Pridané osobou Martin Procházka dňa December 1, 2010 o 15:30 — Žiadne komentáre


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
V-Ray 2.0 - BETA verzia pre 3ds Max uvoľnená v rámci predpredaja.

Výrobca V-Ray Chaos Group uvoľnil beta verziu nového V-Ray 2.0 pre 3ds studio Max. Je k dispozícii pre všetkých zákazníkov, ktorí využijú možnosť predobjednávky tejto novej verzie. Oficiálne uvoľnenie verzie V-Ray 2.0 bude 6.12.2010.Zmeny a novinky vo verzii V-Ray 2.0.Nová verzia tohoto obľúbeného rendrovacieho plug-in V-Ray bude ponúkať nielen mnoho praktických a užitočných… Pokračovať

Pridané osobou Zuzana Tokárová dňa November 29, 2010 o 14:58 — 3 komentáre(-ov)

Predčasné užívanie stavby

Stavebný zákon č. 50/1976 Zb v znení zmien a noviel predpokladá následok stavebného povolenia v podobe konania, ktorým sa povoľuje užívanie stavby. Legálne užívanie stavby je následok v štandardnom prípade dvoch skutočností :a.) Jednak formálny predpoklad a tým je…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa November 27, 2010 o 18:00 — Žiadne komentáre

Predmet stavebného konania

Predmet stavebného konania a vybrané súvisiace otázky

V praktickom živote sa najviac frekventovaným omylom stáva omyl nesprávneho definovania predmetu konania. Sme svedkami toho, že správne konanie[i] sa stáva prostriedkom, cez ktorý sa snažia účastníci riešiť iné, ako administratívno-právne vzťahy (napr. majetkovoprávne vysporiadanie, resp. vymáhanie pohľadávok z iných…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa November 27, 2010 o 13:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Energetický certifikát, teplotechnické posúdenie

Ponúkam Vám vypracovanie energetického certifikátu, súčasťou ktorého je osobná obhliadka objektu a konkrétne návrhy opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Ďalej ponúkam vypracovanie teplotechnického posúdenia, čo je doklad povinný k stavebnému povoleniu. Slúži aj ako podklad pre zisk financií zo štrukturálnych fondov. Projektant je povinný minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Dagmar Fuková dňa November 22, 2010 o 8:30 — Žiadne komentáre


FIRMA
Katalóg alebo architekt?

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že postup výstavby nízkoenergetických

a pasívne energetických domov sa podstatne líši od výstavby tradičných

rodinných domov. Aj keď v použitých technológiách a materiáloch by sme

našli dosť rozdielov, základné kroky pri postupe výstavby sú rovnaké.

A práve projektová fáza výstavby je pri nízkoenergetických a pasívne

energetických domoch kľúčová. Keďže takéto stavby plnia svoju funkciu

ako celok, dalo by sa povedať, že čo sa… Pokračovať

Pridané osobou Ľuboš Kolesár dňa November 18, 2010 o 21:30 — 10 komentáre(-ov)


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
VÝSKUMNÝ POBYT NA NÓRSKEJ UNIVERZITE

Nórska agentúra na podporu výskumu a vývoja každoročne vypisuje výzvu na podávanie projektov v rámci programu Yggdrasil. Tento rok bolo z obrovského množstva žiadostí podporených 97 projektov z celého sveta, pričom náš projekt bol jedným z nich a zároveň aj jediným úspešným projektom zo Slovenska.…

Pokračovať

Pridané osobou Daniela Očipová dňa November 18, 2010 o 14:30 — 2 komentáre(-ov)


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Zastavme čiernu výstavbu !!!

Upozorňujem ctených kolegov - autorizovaných inžinierov, odbornú i laickú verejnosť, že na Slovensku práve prebieha petícia za zastavenie vznikajúcich čiernych stavieb a za iniciovanie vzniku STAVEBNEJ POLÍCIE. (Túto petíciu už podpísalo vyše 8000 občanov.)Urobte aj vy niečo pre nastolenie stavebného poriadku ! Skoncujme s tými občanmi, ktorí sa do očí vysmievajú poctivým stavebníkom a stavebným firmám, projektantom !(Stavebná polícia prosperujúco funguje v okolitých krajinách, v… Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa November 15, 2010 o 19:00 — 13 komentáre(-ov)


PROJEKTANT
SOLÁRNA ENERGIA, časť 2. Solárne zariadenia, ich využitie a úspory.

SOLÁRNA ENERGIA, časť 2.

Solárne zariadenia, ich využitie a úspory.Skladba zariadení so solárnymi…

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 12, 2010 o 16:30 — 1 komentár


PROJEKTANT
SOLÁRNA ENERGIA, časť 1. Slnečná energia a jej využitie.

Slnko – zdroj energie

Slnko je už milióny rokov najdôležitejší dodávateľom energie pre Zem. Predstavuje vysoko stabilný a vysokovýkonný energetický zdroj. Zdrojom energie Slnka je premena vodíka na hélium termonukleárnymi reakciami, prebiehajúcimi v stredných oblastiach Slnka. Reakcia prebieha…

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 12, 2010 o 16:30 — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

 -----------------------------------

Udalosti

Sponzorský odkaz:

stavební komunita poskytuje prostor pro výměnu informací souvisejících se stavebnictvím, architekturou a designem.

 

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt.

Výhodný predaj bytov Bratislava ponúka developer FINEP v rámci projektu Jégého alej IV!

Klimatizácie Daikin

Pri výbere klimatizácie dajte na kvalitu. Vyberte klimatizáciu Daikin.

© 2018  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby