V súčasnosti slovenský trh doslova zaplavujú na prvý pohľad výhodné ponuky solárnych kolektorov za nízke ceny. Nadobudnete dojem "Tieto vákuové trubicové, tie sú lepšie ako ploché!" alebo "Tieto trubicové sú lacnejšie ako iné, určite si kúpim tie lacnejšie, veď veľký rozdiel asi nebude.".Zákazník dokonca občas nadobúda dojem, že solárny systém sa ponúka ako bonusový tovar ku kotlu, prípadne celému systému vykurovania. Sú takéto „výhodné“ ponuky naozaj výhodné alebo je potrebné byť obozretný? Na čo si treba dávať pozor? Ako sa vyhnúť starostiam s nefunkčným solárnym systémom, nežiadúcemu úniku solárnej kvapaliny, zdĺhavým pozáručným opravám, prípadne vyčerpávajúcemu úsiliu na nápravné opatrenie, ktoré taktiež stojí nemalé finančné prostriedky? 

 

Ako sa vyvarovať sklamaniu po nákupe solárnej zostavy pri jej inštalácií alebo prevádzke? 

  1. Nepodliehajte vidine ušetrených eur pri nákupe lacnej zostavy/kolektorov, pretože pri prevádzke môžete zistiť, že máte systém, ktorý je málo účinný, v horšom prípade nefunguje správne a má svoje nedostatky.
  2. Montáž solárneho systému zverte výlučne do rúk odborníka - t.j. firmy, ktorá má realizácie tohto typu za sebou a jej zákazníci sú spokojní. Dobrý montážnik vás nebude presviedčať na iný systém len preto, aby celková cena za solárny systém a realizáciu bola čo najnižšia. Každá zodpovedná a profesionálne zvládnutá práca má svoju cenu, nepodceňujte to.
  3. Každý komponent solárneho systému (najdrahší je obyčajne solárny kolektor) spadá do určitej kvalitatívnej triedy, ktorú odzrkadľuje aj cena. Lacné kolektory pravdepodobne zodpovedajú menej nákladnej technológii výroby, nižšej kvalite kvôli šetreniu na materiáloch, nedostatočnej kontrole kvality pri výrobe a iným aspektom z hľadiska materiálov a použitej technológie či už pri výrobe alebo v súvislosti so servisom.
  4. Vákuové trubicové kolektory majú rôznu konštrukciu a kvalitu, ktorá ovplyvňuje životnosť, účinnosť a odzrkadľuje sa na cene. Cenové rozdiely medzi vákuovými trubicovými kolektormi od rôznych výrobcov sú dokonca niekoľkonásobné. Ako garanciu kvality sa rozhodnite minimálne pre kolektor s certifikátom kvality pri výrobe ISO EN 9001. Ďalej doporučujem zvážiť konštrukčné prevedenie a porovnávať parametre, ktoré uvádzam nižšie:

 

Vlastnosti použitého skla

Do akej miery je sklo kolektora odolné voči poškodeniu napríklad krupobitím závisí nielen od fyzikálnych vlastností skla ale aj od jeho hrúbky.  Pri plochých kolektoroch musí byť hrúbka skla minimálne 4 mm. Trubicové kolektory sú o niečo odolnejšie, vďaka lepšiemu rozloženiu pôsobiacej sily.  Sklo musí mať čo najväčšiu transmisivitu, aspoň t = 87 % (t.j. prepustí až 87 % dopadajúceho slnečného žiarenia), malú spektrálnu priepustnosť pri dlhých vlnových dĺžkach a malo by byť kalené. Kvalitné kolektory používajú tvrdené bór-silikátové sklá.

 

Schopnosť efektívne využiť dopadajúce žiarenie


Absorbér je najdôležitejšia súčasť kolektora. Pohlcuje slnečné žiarenie, mení ho na teplo, ktoré následne odovzdáva teplovodivému médiu v solárnom systéme. Absorbér je vyrobený z tenkého plechu z hliníka, medi alebo ocele. U lacných plochých kolektorov je na plechoch nanesená čierna farba, ktorá pohlcuje väčšinu slnečného žiarenia. Kvalitnejšie kolektory majú na absorbéry nanesenú selektívnu vrstvu. Absorbčná vrstva má schopnosť premeniť energiu slnečného žiarenia až na 93% oproti pôvodnému povrchu z ktorého je vyrobený absorbér (obyčajne hliník). Hrúbka vrstvy dosahuje cca 1 μm, čo je postačujúce pre zachytenie zhruba 98% slnečnej energie a zároveň odráža negatívne pôsobiace žiarenie s dlhými vlnovými dĺžkami (nad 10 μm). Selektívna vrstva je schopná využiť aj difúzne žiarenie (rozptýlené žiarenie – napr. pri zamračenej oblohe).

 

 

Konštrukčné riešenie solárneho kolektora sa líši aj medzi trubicovými kolektormi a ceny

Na zníženie tepelných strát kolektora (ochladzovanie kolektora) využívajú ploché kolektory minerálnu vlnu, čadičovú vlnu, polyuretánovú penu, prípadne kombinácie materiálov vo vnútri kolektora, ktorá izoluje absorbér zo spodnej strany a bokov. Z hornej strany je to sklo, ktoré sa u lacnejších kolektorov používa jedno, u drahších dva prípadne tri. Niektoré typy skiel sú podobne ako okná plnené inertným plynom (napr. argón). Dobrá tepelná odolnosť dvojskla (prípadne trojskla) však negatívne vplýva na slnečné žiarenie prechádzajúce cez jednotlivé vrstvy na absorbér vo vnútri kolektora. Pri kolektore s dvoma krycími sklami je totiž výsledná reflexná schopnosť skiel (pohltivosť skiel) takmer dvojnásobná. Existujú aj typy plochých kolektorov, kde je medzi dvojsklom odsatá časť vzduchu, no je potrebné upozorniť, že tieto kolektory nedosahujú ani z ďaleka hodnoty skutočného vákua, čiže ich izolačná schopnosť je oproti vákuovým trubicovým kolektorom minimálna. Kvôli veľkým silám pôsobiacim na sklo nie je možné vyrobiť plochý vákuový kolektor s izolačnou schopnosťou vákua a teda označovanie niektorých predajcov plochých kolektorov ako „vákuové“ je iba snahou zvýšiť predaj.
Vákuové trubicové kolektory využívajú ako tepelný izolant vákuum. Jeho izolačná schopnosť je závislá od hodnoty vákua (viď. tabuľka). Vysoké vákuum zabezpečuje takmer úplnú ochranu proti ochladzovaniu. Technológia výroby vákuových trubíc je finančne nákladná, takže v praxi je cena kolektorov zodpovedajúca kvalite a hodnote vákua.
Nízke vákuum
760 - 25 Torr
100 kPa - 3,3 kPa
Stredné vákuum
25 - 1×10-3 Torr
3,3 kPa - 130 mPa
Vysoké vákuum
1×10-3 - 1×10-6 Torr
130 mPa - 130 µPa
Ďalším dôležitým faktom ovplyvňujúcim izolačné vlastnosti je samotná konštrukcia vákuovej trubice. Táto môže byť buď trubica s vákuom v celom objeme (obr. 1) alebo konštrukcia typu „termoska“ (obr. 2).
V prvom prípade je absorbér umiestnený vo vákuu. Pri druhom type je sklená banka s dvojitým dnom (vákuum je iba vo vonkajšom plášti) a vo vnútri trubice (kde sa nachádza absorbér) je vzduch. Tento je uzatvorený z hornej strany iba zátkou. Toto konštrukčné riešenie je výrazne lacnejšie, avšak z dlhodobého hľadiska dochádza k znižovaniu účinnosti kolektorov oxidovaním selektívnej vrstvy.
Jeden, dva, tri...?
V širokej ponuke solárnych zostáv za výhodné ceny je niekedy ťažké sa zorientovať. Populárne sety predajcov pozostávajú z 300 l zásobníka a kolektorov. Niektorí ponúkajú k uvedenému zásobníku jeden, dva alebo tri. Pri voľbe zostavy treba byť opatrný a neulakomiť sa iba na nízku cenu zostavy. Solárny systém je tak spoľahlivý, ako je spoľahlivý jeho najmenej kvalitný komponent. V snahe investora čo najviac ušetriť sa však stáva, že to býva práve solárny kolektor. Účinnosť kolektora je daná mnohými faktormi a počas doby prevádzky sa znižuje, či už je to pre spomínané oxidovanie selektívnej vrstvy absorbéra alebo zníženie tepelno-izolačných vlastností použitých materiálov stárnutím vplyvom kondenzácie vodnej pary a pod. Na základe deklarovanej účinnosti a energetického zisku kolektora (výkon v kWh za príslušný mesiac v roku a odpovedajúcej hodnote dostupnosti slnečného žiarenia) je možné porovnať, či počet ponúkaných kolektorov v zostave zodpovedá množstvu vody, ktoré dokáže kolektor v zásobníku zohriať na príslušnú teplotu a za aký čas. Nízka účinnosť totiž môže byť kompenzovaná vyšším počtom kolektorov, no nemusí to byť pravidlo.
 
Na čo si ešte dávať pozor?
  • Zistiť informáciu o výrobcovi, dostupnosť tovaru z dlhodobého hľadiska (či sa jedná o kolektor dlhodobo v ponuke alebo akciový produkt predajcu len do vypredania zásob),
  • Či má kolektor aspoň certifikát minimálneho energetického zisku (KEYMARK) , prípadne aj iné certifikáty,
  • Informovať sa ako prebieha záručný, pozáručný servis, kto ho vykonáva a v akom rozsahu,
  • Zohľadniť ochotu predajcu, znalosť problematiky povereného pracovníka (kto navrhol ponúkanú solárnu zostavu by mal mať aj výpočet pre dimenzovanie konkrétneho solárneho systému),
  • Pýtať sa na referencie v danej lokalite, prípadne kontakt, aby sme si mohli priamo overiť spokojnosť zákazníka s inštalovaným solárnym systémom.

Zobrazenia: 554

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby