Na Slovensku vznikol ďalší záhadný staviteľský spolok : Stavebná komora Slovenskej republiky (SKSR). 

Členstvo v tomto spolku je dobrovoľné. Spolok združuje rôznych pracovníkov vykonávajúcich činnosť v stavebníctve, nie je to určené len pre stavebných inžinierov. Členmi SKSR sú a môžu byť :

- úradníci zo stavebných úradov a iných úradov, bývalí i terajší

- stavitelia a majstri HSV i PSV

- murári, betonári, železiari, montéri, vodoinštalatéri, elektroinštalatéri, podlahári, sadrokartónisti, kúrenári, peciari, klampiari, tesári, stolári, izolatéri, strechári a pokrývači, kominári, stavební robotníci

- stavbyvedúci, manažéri, projektanti, konzultanti, obchodníci, importéri, exportéri, výrobcovia materiálov, experti i diletanti

- investori, stavebníci, stavební finančníci

- svojpomocní hobby remeselníci, domáci majstri - kutilovia

- stavebné firmy, akcionári, eséročkári i živnostníci

Prezidentom tohto občianskeho združenia je staviteľ Ivan Pauer - bývalý profesionálny úradník, vedúci stavebného úradu v Piešťanoch, viceprezidentom je Ing. Vojtech Mozgay, bývalý riaditeľ Úradu SKSI (Slovenskej komory stavebných inžinierov).

Občianske združenie má aj svoje pekne vypracované internetové stránky : www.stavebnakomora.sk, na ktorých môžeme zistiť, že :

Členstvo v tomto spolku nie je zadarmo - ročný členský príspevok, ktorý tento spolok od členov vyberá je 80,- Eur (ale dôchodcovia aj študenti majú zľavu) - avšak platba je dobrovoľná, členovia môžu dobrovoľne priplatiť aj viac...samozrejme, pokiaľ predpísané minimálne členské nezaplatia, budú zo spolku bez milosti vyhodení...

Cieľom tohto obč.združenia je : 

  • Základným predmetom a cieľom činnosti komory je aktívne napomáhať rozvoju stavebníctva zvyšovaním záujmu o nadobudnutie odbornej kvalifikácie a zvyšovanie odborných vedomostí podľa Slovenských zákonov v súlade s Európskymi odporúčaniami a svetovými štandardami. Pre tento účel a cieľ podporuje, prípadne sama vykonáva vzdelávanie pre nadobudnutie kvalifikácie a odbornosti v stavebníctve, ktoré vyžaduje záverečné preskúšanie a vydanie certifikátu, odbornej spôsobilosti alebo iné osvedčenie potvrdzujúce absolvovanie takéhoto štúdia a jeho úspešné ukončenie podľa platných predpisov a zákonov na území Slovenskej republiky (ďalej len SR).
  • Podporuje, alebo sama vykonáva a priebežné periodické – aktualizačné vzdelávanie v stavebníctve, ktoré vyžaduje záverečné preskúšanie a vydanie certifikátu, odbornej spôsobilosti alebo iné osvedčenie potvrdzujúce absolvovanie takéhoto štúdia a jeho úspešné ukončenie podľa platných predpisov a zákonov na území SR.
  • Zabezpečuje celoživotné vzdelávanie stavebných odborníkov zamerané na kontrolné, prípravné, realizačné, ukončovacie procesy a administratívne činnosti v stavebníctve v súlade s platnými predpismi.
  • atď., atď. (blá-blá-blá) :-)

Môj komentár na záver :

Pre tých odborných pracovníkov v stavebníctve, ktorým zostal čas na také "hobby" aktivity, ako je organizovanie (manipulovanie) samých seba i iných osôb, vysedávanie na členských schôdzach, na rôznych expertných poradách, zhromaždeniach a filozofovanie nad neriešiteľnými problémami slovenského stavebníctva a perspektívami vývoja bývania a výstavby - je toto spolok, kde sa môžu plne realizovať.

A pre nás ostatných sú takéto iniciatívy niektorých jedincov (ktorí cítia potrebu byť kdesi neustále organizovaní) -  vhodné akurát na zasmiatie... :-)

Na Slovensku už máme registrovaných vyše 100 politických strán - raz isto príde taký čas, pomaly sa to blíži, že tu budeme mať registrovaných aj vyše 100 rôznych "odborných stavebných spolkov (obč. združení)" - dnes ich máme už najmenej okolo 30 - a kvalita stavieb sa nezvyšuje, práve naopak.

Foto : druhý zľava je pán prezident spolku SKSR - Ivan Pauer, páni vpravo v slávnostných uniformách s cylindrami - to nie sú baníci ani funebráci, sú to pravdepodobne predstavitelia Komory kominárov SR (aká škoda pre slovenské stavebníctvo, že stavební inžinieri ani architekti sa v takýchto nádherných uniformách nepretŕčajú na verejnosti...)

Zobrazenia: 199

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby