Zatekanie plochej strechy je častým signálom o probléme vodostesnosti krytiny plochej strechy. Iskrová skúška si za svoju dobu používania vyslúžila mnoho pochvalných uznaní, keď dokázala vyriešiť a odhaliť zatekanie strechy, ale taktiež veľa kritiky keď neodhalila viditeľné porušenie krytiny pozorované voľným okom.

Kde je problém?

Problém, že niečo nefunguje je skoro vždy NEINFORMOVANOSŤ a NEZNALOSŤ. Poďme si to zhrnúť a nájsť riešenie.

Iskrová skúška bola vždy koncipovaná pre detekciu celistvosti (tesnosti) povlakovej krytiny alebo hydroizolácie na vodivom podklade. V praxi sa však používa v týchto dvoch prípadoch:

Prípad: 1. Vyskytne sa zatekanie v interiéri a to znamená, že do skladby plochej sa dostala voda a vznikla vlhkosť. Voda a vznikajúca vlhkosť vedie elektrickým prúd a preto je možné (ak je výsledkom porušenia krytiny zvýšená vlhkosť v skladbe strechy) odhaliť dôvod zatekania.

Prípad: 2. Povlaková krytina uložená na tepelnej izolácii (EPS, minerálna vlna) bola dokončená a pred odovzdaním strechy, resp. jej zaštrkovaním sa požaduje iskrová skúška. Po vykonaní iskrovej skúšky, prípadnom zaštrkovaní strechy a odovzdaní užívateľom sa prejaví zatekanie.  Nasledujú pochybnosti o účinnosti iskrových skúšok (oprávnene alebo nie?).

Je potrebné si uvedomiť, že v čase realizácie sa iskrová skúška vykonávala na novej streche. Skladba strechy bola nevodivá (suchá) a iskrová skúška a jej úspešnosť obmedzená.

Obr. 1  Obmedzenia nevodivého a výhody vodivého podkladu pre vykonania iskrovej skúšky

Viac informácií:

http://www.episs.sk/controfoil

Ilustračné video:

http://www.youtube.com/watch?v=kKrBzn-jr8g

Informácie o vodivej vrstve CONTROFOIL (pdf.):

http://media.wix.com/ugd/8da48a_f6d6b5a160254812b8bb82777c1208da.pdf

Záver

Zabudovanie vodivej vrstvy CONTROFOIL pod povlakovú krytinu zabezpečí dokonalé podmienky pre vykonanie iskrovej skúšky.

Projektant: - Navrhne zabudovanie vodivej vrstvy skôr ako je neskoro.

Strechár: - Dá si vykonať a zaplatí za iskrovú skúšku, ktorá znamená skutočnú kontrolu tesnosti krytiny.

Stavbyvedúci: - Vie, že protokol o iskrovej skúške nieje poznačený neistotou nevodivého podkladu.

Developer: - Zvýši úroveň kvality, istoty  a odlíši svoju budovu pre jej spoľahlivosť podstrešných bytov.

Majiteľ podstrešného bytu: Ocení developersky projekt, ktorý mu ponúka viac.

Zobrazenia: 292

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby