Dimenzovanie tepelných čerpadiel závisí hlavne na ich konštrukcii.

  Konvenčné tepelné čerpadlá, pri ktorých sú použité kompresory scroll nemajú regulovateľný Výkon, sa zvyčajne dimenzujú na 80% - 90% Tepelnej straty. Dôvodom je, aby nedochádzalo pri vonkajších teplotách pri, ktorých je tepelná strata menšia ako výkon tepelného čerpadla k neustálemu vypínaniu a zapínaniu tepelného čerpadla v rýchlom slede, Tzv. cyklovanie . Tento stav je nežiadúcí, pretože znižuje životnosť kompresora. Táto skutočnosť sa zamedzuje zaradením taktovacej nádoby do vykurovacieho systému. Vďaka nej sa predĺži doba, ktorú tepelné čerpadlo pracuje. Takéto nádoby sa často nesprávne nazývajú ako akumulačné. Nádoby s objemom 200-500 l, kde je vykurovacia voda zahriata na 55 ° C, nemožno považovať za akumulačné, pretože tepelná energia v nich uložená je vyčerpaná veľmi rýchlo. Takáto nádrž dokáže spoľahlivo zásobovať systém a zaručí Vám zdravú vodu bez nežiadúcich baktérií ako legionella, ktoré sa môžu premnožiť v štandarných akumulačných nádržiach s veľkým objemom.      Rozdiel od konvenčných tepelných čerpadiel umožňujú tepelné čerpadlá s invertorom (frekvenčným meničom) umožňujú plynulú reguláciu výkonu. Mnohí  kurenári Vám povedia, že je lepšie správne nadimenzovať konvenčné tepelné čerpadlo kôli spoľahlivosti kompresora, ale budúcnosť určite patrí tepelným čerpadlám s invertorom Výkon sa reguluje obvykle v rozmedzí30 až 100%. Preto Je možné tieto systémy dimenzovať na plnú tepelnú stratu. Pri takýchto systémoch nieje potrebná taktovacia nádrž a tepelné čerpadlo zvláda vykurovať aj priamo systém. V tomto prípade sa hovorí o tzv. predimenzování vzhľadom na stratu výkonu. Reguláciu výkonu umožňujú použiť kompresory - Bud dvojito rotačné Alebo Digital Scroll. V poslednej dobe sa viac využíva digital scroll compresor.

 

 

Bivalentná prevádzka.

     Tento spôsob sa líši od predchádzajúceho tým, že využíva stále ďalší zdroj na výrobu tepla, napr. vykurovacie zariadenie na plyn. Pri dimenzovaní tepelných čerpadiel je nutné určiť bivalentný bod. Tento bod predstavuje vonkajšiu teplotu, kedy pracuje iba tepelné čerpadlo bez ďalšieho zdroja na výrobu tepla. Tepelné čerpadlá dimenzované na plnú tepelnú stratu však vychádzajú pomerne draho a ich plná výkonnosť sa veľmi zriedka využíva. Preto sa vo väčšine prípadov volia kombinácie tepelného čerpadla a bivalentného / záložného zdroja. Toto pripojenie umožňuje do určitej teploty von použiť iba tepelné čerpadlo a ak je výkon tepelného čerpadla nedostatočný, pripojiť bivalentný zdroj, ktorý dodáva chýbajúcu tepelnú energiu(elektrická kazeta, plynový kotol).Pri konvenčných tepelných čerpadlách sa jedná o teplotu. -7 ° C až -10 ° C. Jedná sa o teploty, ktoré sa trvalo v sezóne nevyskytujú dlhodobo, ale nie sú ani výnimočné.

 

 

 

Monovalentná prevádzka

 

Ak je požadovaná monovalentná prevádzka tepelného čerpadla, tj. prevádzka bez bivalentného / záložného zdroja, treba si výkon tepelného čerpadla prispôsobiť tak, aby bolo schopné pokryť celú tepelnú stratu. Pri dimenzovaní je potom nutné brať do úvahy aj určitú dobu kedy sa tepelné čerpadlo odmrazuje

 

  Na to, aby bol návrh správny, je potrebné vedieť niekoľko veľmi podstatných údajov, ako je najmä strata tepla. Tepelná strata sa dá zistiť z projektovej dokumentácie, ktorá patrí určenému objektu a taktiež z informácií o zatepľovaní, alebo poprípade z údajov nadobudnutých od odborníka.

Výpočet tepelnej straty je možný aj podľa množstva spotrebovanej tepelnej energie pri vykurovaní, kedy je nevyhnutné využiť priemer spotreby energie za viac predchádzajúcich rokov, aby sa mohli odstrániť odchýlky jednotlivých vykurovacích sezón.

 

   Aby bol návrh pre výkon tepelného čerpadla správny, je významným faktorom aj spotreba TÚV (teplej.úžitkovej vody) – rozlišujeme dennú i ročnú. Na základe údajov bytových domov je možné predvídať priemernú spotrebu jedného obyvateľa, ktorý obýva bytový dom na deň. Tato potreba sa pohybuje približne okolo 40 l – 70 l. Je to samozrejme podmienené tým, ako je objekt používaný, čiže napr. u administratívnych budov, škôlok, škôl je to cca 10 l – 20 l a naopak u hotelov a penziónov 100 l a viac za deň na osobu.   Reálna spotreba sa však môže odlišovať, keďže tieto údaje sú len orientačné. Významné úspory energie tiež ponúka solárny ohrev vody.

 

Zobrazenia: 474

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby