Údržba podlahového vykurovania (údržba podlahového kúrenia) je jednoduchá a zvládne ju takmer každý manuálne zručný človek aj svojpomocne. V prípade, že si na to netrúfate, odporúčame Vám sa obrátiť na montážnu kúrenársku firmu. Rozsah činností pri údržbe a taktiež obdobie, za ktoré je potrebné pravidelný servis podlahového kúrenia vykonávať, ovplyvňuje najmä fakt, či vykurovací systém obsahuje ventil na odstraňovanie vzduchu zo systému (automatický odvzdušňovací alebo odlučovací ventil - napr. SpiroVent), niektorý typ potrubného filtra pre zachytávanie nečistôt (automatický samočistiaci filter, ručný samočistiaci filter, odkaľovací filter a pod.), rozdeľovač so zachytávačom oxidu železa (napr. Univenta ULTIMATE), prípadne či voda vo vykurovacom systéme obsahuje aj aditívum (chemický prípravok) zabraňujúci tvorbe kalu (čiastočiek oxidu železa, vodného kameňa - napr. CLEARFLUID). Tieto prvky výrazne zjednodušujú údržbu a vyžadujú len minimálnu prácnosť.

Servis kúrenia spočíva v nasledovných krokoch, kde doporučujeme (ak vykurovací systém obsahuje uvedený komponent):

 • vymeniť sieťku v potrubnom filtri,
 • skontrolovať činnosť automatického odvzdušňovacieho/odlučovacieho filtra (súčasťou filtra je tlačidlo na ručné spustenie),

Servis podlahového kúrenia v prípade, že systém neobsahuje vyššie uvedené komponenty (filter, odlučovač vzduchu) vyžaduje:

- raz za 2 roky na rozdeľovači podlahového vykurovania skontrolovať či ukazovateľ na prietokomeroch každého okruhu klesne na nulu v prípade, že uzatvoríte príslušný okruh (prípadne vypnete kúrenie),

- raz za 5 rokov odvzdušniť okruhy podlahového vykurovania ak je to potrebné (ak výrazne klesne prietok v určitom okruhu t.j.v určitej miestnosti nie je dostatočná teplota) a "prepláchnuť rozdeľovač", čím sa z rozdeľovača vypustia zachytené nečistoty - kal.

Odvzdušnenie okruhu podlahového vykurovania (pri vypnutom kúrení) sa prevádza nasledovne:

 1. Uzatvorte guľové ventily na oboch segmentoch rozdeľovača (prívode a spiatočke).
 2. Uzatvorte všetky okruhy podlahového vykurovania pomocou uzatváracích ventilov.
 3. K napúšťaciemu ventilu na spodnom segmente rozdeľovača pripojte prívod vody a otvorte ventil.
 4. K vypúšťaciemu ventilu na hornom segmente rozdeľovača pripojte hadicu, ktorú stiahnete do zbernej nádoby a otvorte ventil.
 5. Otvorte príslušný (zavzdušnený) okruh podlahového vykurovania pomocou hlavice na ventile. Voda priteká do dolného segmentu rozdeľovača, preteká otvoreným okruhom podlahového vykurovania, čím vytláča vzduch v okruhu do horného segmentu rozdeľovača. Voda odteká do zbernej nádoby. Môžete pootvoriť odvzdušňovací ventil, a prebytočný vzduch úplne vypustiť. 
 6. Po odstránení vzduchu uzatvorte ventily v tomto poradí: odvzdušňovací ventil, ventil okruhu vykurovania, vypúšťací ventil, napúšťací ventil.

Pozn.: V prípade potreby môžete odvzdušniť aj ostatné okruhy podlahového vykurovania podľa predchádzajúcich pokynov. Uvedeným postupom zároveň prečistíte rozdeľovač aj od usadenín (kalu).

Prepláchnutie (prečistenie) rozdeľovača urobte nasledovne:

 1. Uzatvorte guľové ventily na oboch segmentoch rozdeľovača (prívode a spiatočke).
 2. Uzatvorte všetky okruhy podlahového vykurovania pomocou uzatváracích ventilov.
 3. K napúšťaciemu ventilu na spodnom segmente rozdeľovača pripojte prívod vody a otvorte ventil.
 4. K vypúšťaciemu ventilu na hornom segmente rozdeľovača pripojte hadicu, ktorú stiahnete do zbernej nádoby a otvorte ventil.
 5. Otvorte posledný okruh podlahového vykurovania (najvzdialenejší od guľových uzáverov rozdeľovača) pomocou hlavice na ventile. Voda priteká do dolného segmentu rozdeľovača, preteká otvoreným okruhom podlahového vykurovania do horného segmentu rozdeľovača a z neho do zbernej nádoby.
 6. Po odstránení nečistôt uzatvorte ventily v tomto poradí: ventil okruhu vykurovania, vypúšťací ventil, napúšťací ventil.

Pozn.: V prípade potreby odvzdušnite rozdeľovač.

Po servisných úkonoch odporúčame pridať do systému aditívum (chemický prípravok) zabraňujúci vzniku oxidov železa a usadzovaniu vodného kameňa, podľa doporučeného množstva od výrobcu. Tento môžete pridať použitím pumpy (napr. pumpa na dopĺňanie solárnej kvapaliny), prípadne iným vhodným spôsobom.

Viac na www.univenta.sk

Zobrazenia: 1346

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby