Vlhkostné problémy spojené so zatekaním si každoročne nájdu svoje obete medzi vlastníkmi nehnuteľností s plochou strechou. Dôvodom zatekania môže byť hneď niekoľko a preto je pri ich detekcii potrebný profesionálny prístup. V prvom kroku je potrebné vykonať stavebný prieskum a posúdiť či samotné vlhkostné problémy nie sú výsledkom vznikajúcej kondenzácie. Taktiež či vlhkostné problémy nie sú výsledkom uvoľňovania zabudovanej vlhkosti v pôvodnom strešnom plášti. To platí predovšetkým pri obnove plochých striech. Po úvodnom posúdení a vizuálnom overení správnosti návrhu a realizácie strechy je potrebné overiť celistvosť povlakovej krytiny.

Čo je dymová skúška?

Celistvosť povlakovej krytiny sa v tomto prípade overuje tlakovým vháňaním umelo vytvoreného hustého dymu, ktorý je vháňaný do tepelnoizolačnej vrstvy pod povlakovú krytinu. Prípadná netesnosť sa prejaví unikaním plynu v mieste, ktoré predstavuje problém a signalizuje porušenie celistvosti povlakovej krytiny. 

Aké sú výhody dymovej skúšky?

Ide o časovo veľmi efektívnu skúšku ak zoberieme do úvahy jej veľkú výhodu pri detekcii jednoplášťových plochých striech s ochranným štrkovým násypom. Odpadá nutnosť odstraňovania štrkového násypu, ktoré je podmienkou pri iných skúškach, ktoré používame. Taktiež sa obmedzí riziko, že pri odstraňovaní a spätnom zabudovaní štrkového násypu nastane ďalšie poškodenia povlakovej krytiny. 

Pozitívne skúsenosti máme aj s detekciou  účelových plochých striech (terás) s pochôdznou vrstvou napr. dlažba na terčoch alebo drevené terasové dosky a to bez nutnosti odstraňovania týchto vrstiev. 

Kto sme a prečo vám môžeme pomôcť?

Expertízna a projektová kancelária EPISS s.r.o. je nezávislá konzultačná spoločnosť špecializovaná na oblasť striech budov a problémov v oblasti hydroizolácií budov. Profesionálna činnosť v odbore dokladovaná veľkým množstvom expertíznych posudkov s návrhom riešenia obnovy poruchových konštrukcií z hľadiska hydroizolačnej techniky, bohatá publikačná činnosť vo forme kníh a skript pre vysoké školy, článkov v časopisoch, prednášky na konferenciách sú zárukou našich kvalitných služieb a dobrých referencií. V oblasti detekcie zatekania sme jednotkou a disponujeme viacerými testovacími zariadeniami.

http://www.episs.net/sluzby

Zobrazenia: 270

Komentáre k tomuto článku sú uzavreté

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby