Úvod

Plochá strecha je ochranná konštrukcia nad posledným podlažím objektu. Skladá sa z nosnej konštrukcie, ktorá prenáša zaťaženie strešného plášťa, vody, snehu, vetra atď., a strešného plášťa, chrániaceho objekt proti vonkajším poveternostným vplyvom, ktorý zabezpečuje požadovaný stav vnútorného prostredia. Podľa našej strechárskej normy STN 73 1901 je plochá strecha špecifikovaná ako strecha so sklonom vonkajšieho povrchu krytiny α ≤ 10°. 

Čo je zložité na návrhu plochej strechy?

Návrh, či realizácia plochej strechy je veľmi náročná, vyžadujúca nie len veľké teoretické znalosti (fyzikálne, mechanické a chemické zákonitosti, vplyvy prostredia, vlastnosti materiálov), ale aj veľkú dávku ,,citu’’ a značné skúsenosti. To, že je tomu tak sa väčšinou mnoho projektantov a ,,odborníkov na všetko,, presvedčí až keď je neskoro. Žiaľ vo veľkej väčšine prípadov možno len skonštatovať, že už v projektovej príprave v oblasti plochých striech sú chyby a často dosť zásadného charakteru. Samotné projekty sa však v drvivej väčšine prípadov nedodržiavajú, a tak skutočný stav plochých striech nezodpovedá projektom. Naviac veľmi často sa pri realizácii plochých striech neopodstatnene šetrí, čo väčšinou ide na úkor kvality, a čo je ešte horšie, veľmi často sa v praxi môžeme stretnúť s nedodržaním základných technologických predpisov a podmienok montáže strešného plášťa. Konštrukcie plochých striech, pokiaľ sú navrhnuté a realizované kvalitne a vykazujú tak potrebnú spoľahlivosť, môžu mimoriadne vhodne dopĺňať výtvarno-architektonický zámer daného objektu a veľmi spríjemňujú naše prostredie. 

Na čo sa pri kontrole zameriavame?

Pri kontrole jednotlivých developerskych projektov novostavieb hlavne v Bratislave sa naša pozornosť upriamuje na komplexné riešenie v oblasti striech. V časti pôdorysu plochej strechy resp. účelových plochých striech nižších podlaží sa kontroluje ich spôsob a tvar spádovania. Jednotlivé tvary spádovania sú charakterizované tým z akého materiálu sa daná spádová vrstva vytvára. Často sú spádové vrstvy na báze EPS polystyrénu navrhované v nevhodných pôdorysných uhloch, čo spôsobuje veľký odpad. Ako materiál na spádové vrstvy sú často používané ľahké betóny na báze perlitbetónu. Zo skúseností vieme, že vydať sa týmto smerom je nevhodné. Ak už vyhotovujeme spádovú vrstvu iným materiálom, ktorý predstavuje mokrý proces, je potrebné si uvedomiť potrebný čas na dôkladné vyschnutie pred aplikáciou ďalšej vrstvy - parozábrany. To však v niektorých prípadoch hraniční s kontraproduktivitou, keďže prívalový dážď posúva proces vysychania do akéhosi uzavretého kruhu. 

http://www.episs.net/sluzby

Aký tepelnoizolačný materiál je najvhodnejší?

Ďalšou dôležitou súčasťou kontroly je posúdenie vhodnosti tepelnoizolačného materiálu a jeho vlastností. Samozrejme tepelnotechnicky sa väčšina projektantov zorientuje, avšak ďalšie požiadavky ako sú objemové zmeny hlavne EPS a XPS polystyrénu, nutné montážne kotvenie, nekompatibilita, pevnosť v tlaku atď. je už zložitejšou témou, ktorá potrebuje dávku skúseností. Taktiež teplotné namáhanie penových plastov v skladbe plochej strechy pri veľkoplošných zasklených konštrukciách a svetlíkoch od pôsobenia slnečného žiarenia je faktor, ktorý je nutné zohľadniť.

Kotviť alebo priťažiť?

Veľmi dôležitým faktorom je spôsob kotvenia povlakovej krytiny na strechách vyšších podlaží. Často sa ako stabilizácia používa priťaženie kamenivom a to je opäť skúsenosť, ktorú je lepšie raz zažiť ako stokrát vyprojekotvať. Hlavne ak sa pre priťažením požaduje skúška tesnosti. Osobne som sa stretol so zrolovanou geotextíliou pod povlakovu krytinou na báze mPVC z dôvodu sania vetra, ku ktorému došlo už v priebehu montáže kým nebola strecha aspoň dočasne lokálne priťažená. Následné rozrezávanie mPVC fólie a vyrovnávanie geotextílie bola najschodnejšia cesta hlavne z hľadiska ekonomického. Jednoducho bez lokálneho priťaženia to nejde. Ak sa však vyžaduje skúška tesnosti či už zátopová alebo iskrová (nami používanie ďalšie skúšky sú skôr neznáme) presúvanie lokálneho zaťaženia pre kontrolu skutočne celej plochy strechy často spôsobuje ďalšie porušenia povlakovej krytiny. Vznik ďalšieho začarovaného kruhu. 

Aká skladba plochej strechy?

A tak sa dostávame ku kontrole skladby plochej strechy. Je možné povedať, že veľa projektantov s obľubou používa ploché strechy s obráteným poradím vrstiev aj pre vegetačné strechy. Domnienka mechanickej ochrany povlakovej krytiny pred poškodením je určite opodstatnená, ale výskumy ukazujú množstvo podtekajúcej vody pod tepelnoizolačnou vrstvou a korene vegetácie si tak či tak časom budú hľadať cestu za vlhkom. Výsledkom sú vegetačné ploche strechy s obráteným poradím vrstiev, ktorých tepelnoizolačný materiál pôsobí skôr ako chaoticky porozhadzované dosky vo vegetačnej vrstve, ktoré boli rozvrátené koreňovým systémom náletových rastlín.Taktiež diagnostika zatekania striech s obráteným poradím vrstiev je z pohľadu obtiažnosti u nás najnákladnejšou diagnostikou. K obnove striech s obráteným poradím vrstiev, ktoré nás už čaká na väčšine striech je nutné len dodať, že bez odstránenia celej vrstvy tepelnej izolácie to takmer ani nejde. K pôvodnej povlakovej krytine sa dostanete len obtiažne a vytvoriť novú povlakovú krytinu na pôvodnú tepelnoizolačnú vrstvu z XPS polystyrénu s hmotnostnou vlhkosťou často aj 50% to radšej neodporúčam. Možnosti a skutočná účinnosť odvetrávacích komínkov a ich nepriaznivý vplyv sú nám dostatočne známe.

Detaily - treba ich vôbec?

Stretnutie s poznámkou, že stačí pri realizácii postupovať podľa detailov výrobcu povlakovej strešnej krytiny prináša smutný pohľad na osud strechy, ktorej život iba začína. Tie často neriešia nadväzujúce konštrukcie a tie potom samotný realizátor rieši najlepším umom - tmelom. Častou chybou je nevhodné ukončenie povlakovej krytiny na vysokej stene/fasáde a to vo forme ukončenia na kontaktnom zatepľovacom systéme. Nedostatočné hydroizolačné riešenie ukončenia povlakovej krytiny na materiáloch ako je kov, sklo prípadne nedoriešené vzájomné napojenie povlakovej krytiny s rôznou materiálovou bázou EPDM, SBS, PVC. 

Záver

Včasnou odbornou kontrolou projektu je možné vyhnúť sa nevhodným riešeniam, ktoré nemusia byť na úkor zvýšenia ceny. Stavebný trh u nás ponúka obrovský sortiment stavebných materiálov. Je z čoho vyberať, otázkou je už len, či sa vyberie správne a správne sa aj materiál zabuduje. Rešpektovanie našich predložených požiadaviek a pripomienok odstráni možnosť vzniku chýb a porúch pri správnej realizácii stavebného diela.

 

Zobrazenia: 288

Komentáre k tomuto článku sú uzavreté

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby