GOREPOX - skrátenie technologických časov použitím vodou riediteľných epoxidových náterových systémov.

Dlhodobá obľuba betónu ako základného konštrukčného materiálu je v poslednej dobe umocňovaná i jeho stále častejším využitím v moderne riešených interiéroch. V dôsledku toho sa s betónovými konštrukciami stretávame na každom kroku. Z hľadiska povrchových úprav má betón svoje špecifiká a existuje mnoho prístupov, ako jeho povrchovú úpravu úspešne riešiť. Okrem úžitkových vlastností je pri riešení potrebné zohľadniť i podmienky, za ktorých je povrchová úprava realizovaná a predovšetkým dodržať technologické časy, ktoré tento materiál vyžaduje.

V prípade priemyselných podláh so strednou až vysokou mierou mechanického namáhania, a často vyžadovanou i chemickou odolnosťou povrchovej úpravy, sa ako optimálne predpokladá použitie kompozícií na báze termosetov tzn. reaktívnych kompozícií, najčastejšie na báze epoxidových alebo polyuretánových živíc. Pre tieto systémy je charakteristické, že výsledné cenené vlastnosti, ako je vysoká mechanická a chemická odolnosť, sú získané vďaka chemickej vytvrdzovacej reakcii. Proces vytvrdnutia (zasieťovania) však prebieha len za určitých podmienok a úspešná realizácia povrchovej úpravy je, napríklad u epoxidových podlahovín, limitovaná dodržaním podmienok pri aplikovaní.

K najvariabilnejším materiálom z tohto pohľadu patria epoxidové živice, ktoré umožňujú výrobcom formulovať nízkoviskózne, penetračné alebo injektážne kompozície so 100%-nou sušinou pre opravu drobných trhlín v betóne, celú radu náterových hmôt od tenkovrstvých cez high-build, až po robustné hrubovrstvové samonivelačné podlahoviny. Zákazník môže vyberať medzi rozpúšťadlovým, bezrozpúšťadlovým (100% sušinovým) alebo vodou riediteľným systémom.

Tu hrajú dôležitú roľu požiadavky a podmienky, za ktorých je možné epoxidové podlahoviny úspešne aplikovať. Samozrejmosťou je, že výsledná kvalita a úžitková hodnota epoxidovej podlahy sa odvíja od kvality betónového podkladu. Súdržný betón zbavený mechanických nečistôt a mastnoty je podmienkou, ktorá sa dá väčšinou zaistiť. Ďalšie podmienky sa však v praxi často zabúdajú

alebo podceňujú, pretože ich dosiahnutie je časovo náročné  alebo zvyšuje celkové náklady na prevedenie povrchovej úpravy a je teda proti záujmom investora. 

Jedná sa o zaistenie dostatočne vysokej teploty pre aplikovanie a zároveň dostatočne nízkej vlhkosti a vyzretosti betónu. Pre väčšinu bežných konvenčných rozpúšťadlových alebo bezrozpúšťadlových epoxidových systémov sú optimálne teploty podkladu od 15oC a pri relatívnej vlhkosti prostredia do 80%. Zbytková vlhkosť podkladu by potom mala byť do 4% objemových a vyzretosť betónu minimálne 28 dní. Tieto obecne známe podmienky sa často nedarí dodržať.

U tenkovrstvých náterov sú dnes dobre známe a zavedené tzv. zimné varianty náterových hmôt, kedy sa spravidla volia na vlhkosť tolerantnejšie tvrdidlá v zmesi s akcelerátormi, ktoré zvyšujú reaktivitu náterového systému a je možné ich použiť až do teplôt cca 5oC alebo sytémy s predohrevom aplikované za tepla. Tieto systémy ale spravidla neriešia problém s vyššou vlhkosťou podkladu, ktorá aplikáciu za nízkych teplôt často sprevádza. Ešte komplikovanejšia je situácia u samonivelizačných podlahovín, kedy je kompozícia väčšinou založená na cykloalifatických aminických tvrdidlách, ktoré poskytujú vysoko dekoratívne povrchy

s vysokým leskom odolné voči karbamácii. Nutnou podmienkou pre dosiahnutie optimálneho výsledku je pri aplikovaní týchto samonivelačných podlahovín prikurovanie a prípadne prisúšanie betónu. To je samozrejme veľmi nákladné a cena aplikácie výrazne rastie.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že predovšetkým v jarných a jesenných mesiacoch môže byť zhotovenie kvalitných epoxidových podláh problém, hlavne pokiaľ nie je možné aplikačné podmienky optimalizovať. Obdobne je treba otázku vlhkosti podkladu riešiť u zákaziek, ktoré vyžadujú rýchly postup prác.

Z rady produktov, ktoré súčasný trh ponúka, vyššie popísaným náročným požiadavkám vyhovie napr.  Gorepox, bez toho aby bolo potrebné ustupovať z požiadaviek na úžitkové vlastnosti konečného povrchu. Materiál plní predstavy užívateľov i pri úprave čerstvého betónu vyzretého iba 24 hodín (tzv. green concrete) alebo dlhodobo vlhkého betónu, kedy sa nedá vlhkosť jednoducho a lacno eliminovať (napr. pri chýbajúcej alebo nedostatočnej hydroizolácii betónovej konštrukcie). Inovatívny náterový systém Gorepox je priepustný pre vodnú paru, ale izoluje kvapalnú vodu. Nedochádza tak k tvorbe klasických defektov spôsobených vlhkosťou podkladu, ako sú osmotické pľuzgieriky. Nátery kvalitne vytvrdzujú i pri teplotách cca 5 °C a je tu veľmi rýchly nábeh
tvrdosti, čo vedie k rýchlemu uvedeniu podlahy do prevádzky. Systém je vodou riediteľný a neobsahuje koalescenty ani iné organické rozpúšťadlá (0 VOC systém). Umožňuje jednoduché spracovanie a aplikovanie bežnými aplikačnými metódami.

Systém je stavaný od nízkoviskóznej transparentnej penetrácie / primeru – Gorepox penetrácia, ktorý možno použiť pre spevnenie a zjednotenie podkladu pre ďalšie vrstvy náterového systému. Môže byť aplikovaný ako transparentný náter pre zaistenie bezprašnosti, alebo i ako transparentný konečný náter.  Môže skrátiť 24-hodinovú technologickú prestávku pre pretieranie betónu na 1 deň. Pretrením dôjde k zvýšeniu retencie vody v betóne, čím náter napomáha ku kvalitatívnemu zreniu betónu, ale voda súčasne môže odchádzať cez náterový film vo forme vodnej pary.  Náter má dlhý interval pretieratelnosti od 6 hodín pri 20oC až po 28 dní. Najvyššie úžitkové vlastnosti dosiahneme aplikovaním celého systému, ale rovnako je možné na penetráciu aplikovať konvenčný náter, pre ktorý je však potrebné nechať betón dostatočne vyzrieť.

Na povrch, ktorý je penetráciou pripravený pre ďalšie vrstvy,  možno následne previesť aplikáciu farbou Gorepox M, G v matnom alebo lesklom prevedení v rôznych odtieňoch pri zachovaní paropriepustnosti a rýchleho vytvrdnutia. Materiál je vhodný nielen pre vrchné nátery betónu, ale i kovov, murivá, omietky, sádrokartón, drevo a drevovláknité materiály v interieri i exterieri. Ideálny je pre nátery betónových podláh v interieri, (napr. potravinárske prevádzky, garáže, priemyselné haly).

Pre riešenie, ktoré vyžaduje priehľadný povrch so zvýraznením štruktúry a farby podkladu je možné z rady Gorepox použiť dvojzložkový vodou riediteľný epoxidový lak Gorepox Clear v lesklom alebo matnom prevedení. Povrch tak i pri aplikácii v náročných podmienkach získa kvalitnú ochranu s vysokou oteruvzdornosťou a výbornou protišmykovosťou. Lak umožňuje využiť dekoratívny vsyp pomocou farebných chipsov, ktoré je vhodné zatrieť krycou vrstvou laku.

Unikátna je možnosť aplikácie vodouriediteľnej samonivelačnej podlahoviny Gorepox Equal z rovnakej produktovej rady. Spojivový systém samonivelačnej hmoty  je navrhnutý špecificke pre tento spôsob použitia. Takto je možné realizovať podlahy o hrúbke do 2-4 mm, čo donedávna nebolo možné vodouriediteľnými epoxidovými systémami. Vzniknutý povrch je odolný bežnej až strednej záťaži a je vhodný pre občiansku výstavbu, garáže, sklady, priemyselné haly, potravinárske prevádzky a rovnako ako vyššie uvedené materiály je plne paropriepustný.

Z uvedeného je zrejmé, že produktová rada Gorepox ponúka ucelený komplex riešení využiteľný pre úpravy betónu za sťažených podmienok. Ide o bezemisný, bezrozpúšťadlový systém, ktorý funguje ako stavebnica. Investor môže zvoliť tenkovrstvový (jednovrstvový) alebo robustný (viacvrstvový) systém a podľa nárokov na životnosť a s ohľadom na zaťaženie podlahy. Úspora finančných nákladov na úpravu povrchu, ktorá vznikne skrátením technologických časov, je potom už ľahko vypočítateľná.

Článok poskytol Sincolor Slovakia s.r.o.

www.sincolor.sk

Zobrazenia: 431

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby