Izolácia dvojplášťových stiech-celulózovou fúkanou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS

Ten problém je nám známy .... Od chvíle, keď si väčšina vyspelých krajín sveta uvedomila, že najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nemusí vyrobiť, sa datuje nový prístup k tepelným izoláciám.

Z veľkého množstva potreby riešenia dodatočného zateplenia patrí aj prípad riešenia tepelných izolácií stropných a medzistrešných konštrukcií na rodinných domoch z obdobia 60. – 70.tych rokov. Stropy boli riešené buď ako betónová platňa „deka“, v neskoršom období boli použité prefabrikované tehlové materiály, ktoré poznáme pod názvom keramický strop. Na stropnú konštrukciu bol postavený krov s miernym spádom  so svetlou výškou medzistrešného priestoru od 80 cm až po takmer nulu. Vzniknutý medzipriestor vo väčšine prípadoch nebol riešený z hľadiska tepelnej izolácie, a ak áno, tak časť poteru na strope bola doplnená len o perlitový poter, alebo menšiu hrúbku doskovej tepelnej izolácie. Čas a poveternostné podmienky preverili takéto strechy a ako si môžeme všimnúť odtápanie snehu, nasledovné hromadenie sa vody vo zvodoch a vytváranie nebezpečných namŕzajúcich cencúľov svedčí o nadmernom úniku tepla. Pri tomto probléme môžeme povedať o neproporčnosti medzi obvodovou a stropnou konštrukciou z hľadiska úniku tepla.    

 

Pre dodržanie architektúry bola výstavba takýchto domov typizovaná a stavali sa tzv. „radové zástavby“. Ponosovanie sa na tzv. socialistickú výstavbu v tomto prípade nie je namieste, pretože aj niektoré vyspelé krajiny naďalej používajú systém rovných striech, a s úspechom, napr. Francúzsko. Skôr môžeme hovoriť o nedotiahnutí riešenia detailov, v tomto prípade úniku tepla. Jedným z týchto riešení náprav môže byť nafúkanie celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS do takejto dvojplášťovej strechy.

 

Ako to začalo ?  V sedemdesiatych rokoch prichádzajú tepelné izolácie na báze celulózových vlákien ako aj technológie pre aplikáciu takýchto celulózových tepelných izolácií. Ich aplikácia má veľmi významný podiel aj v riešení dodatočných tepelných izolácií.  Sú to prírodné materiály, ktorých výroba je zabezpečovaná tak, aby spĺňali náročné požiadavky, ktoré sú kladené na tepelné izolácie. Dodatočná tepelná izolácia dvojplášťových striech  „fúkanou“ celulózovou tepelnou izoláciou spočíva v tom, že na strešnej konštrukcii sa vytvorí vlez, pokiaľ nie je, ktorý slúži pre vstup do izolovaného medzistrešného priestoru. Po vizuálnej kontrole a navrhnutí riešení sa pomocou aplikačných hadíc nafúka tepelná izolácia na stropnú konštrukciu o požadovanej priemernej hrúbke.  Od roku 1990 je tento materiál bežne dostupný aj na Slovensku. „Fúkaná“ celulózová tepelná izolácia CLIMATIZER PLUS je vláknitá, balená do polyetylénových vriec a je určená na spracovanie v špecializovaných stavebných firmách, ktoré vlastnia strojové zariadenia, potrebné na uloženie izolácie do stavby. Doprava materiálu sa vykonáva pneumaticky, čím sa výrazne obmedzuje ručná manipulácia s materiálom na stavenisku. Takýto spôsob práce umožňuje uloženie izolácie bez chybných spojov a s veľmi dobrou priľnavosťou v detailoch.

                                    

 

Počítačom riadená výrobná technológia celulózovej „fúkanej“ tepelnej izolácie je v súčasnosti najmodernejšou svojho druhu i vo svetovom meradle. Vo výrobe bol zavedený systém riadenia kvality ISO 9001:2001, ktorý je zárukou stabilne vysokej kvality výrobku. Spĺňa aj náročné kritériá ochrany životného prostredia. Na základe testov vykonaných príslušnými štátnymi skúšobňami bola tepelnej izolácii CLIMATIZER PLUS prepožičaná ochranná známka „ekologický šetrný výrobok“ 01-01. Tento pravidelne certifikovaný materiál je biologicky odbúrateľný. Vzhľadom na zjednotenie právnych a správnych predpisov členských krajín Európskej únie výrobca požiadal o udelenie Európskej technickej atestácie pre tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS. Výsledkom je, že zatiaľ ako jedinej fúkanej tepelnej izolácii v Čechách a na Slovensku jej bol pridelený európsky atest s CE označením.  Tento Európsky atest vydal Nemecký inštitút stavebnej techniky v Berlíne dňa 18.4.2006 na základe odsúhlasených údajov a informácií, ktoré sú v ňom uložené a slúžia k identifikácii a posúdení hodnoteného výrobku. Vydaním tohto certifikátu boli potvrdené deklarované kvalitné vlastnosti výrobku a jeho akceptovanie v rámci Európskej únie.

 Keďže je požiadavka pre zateplenie takýchto striech stále väčšia stretávame sa s aplikáciami, kde sú použité aj iné materiály. Určite by sme upozornili zákazníka, aby si preveril schopnosti aplikačnej firmy ako aj ich referencie a samozrejme materiál, ktorý chcú použiť pre zateplenie. Je to z prostého dôvodu používania ťažko identifikovateľných izolačných materiálov a deklarovaný výrobok nemusí zodpovedať skutočnosti. Pre aplikácie má byť tepelno izolačný materiál balený originál od výrobcu s označením, identifikačnými údajmi. Obal nesmie byť v žiadnom prípade dodatočne uzatváraný prelepením, prípadne dokonca zadrótovaním uzáveru balenia. Na požiadanie by ste mali dostať doklad o deklarovanom výrobku.

Spôsob vykonania dodatočného zateplenia už spomínaných dvojplášťových striech rodinných domov  dáva novú možnosť užívateľom vyriešiť výrazný únik tepla pri obmedzenej miere sanácie, náročných zásahov a priaznivej cene.

 

 

.

Zobrazenia: 984

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby