Je realizačný projekt kúrenia potrebný?

Faktom je, že väčšina investorov si dáva vypracovať projekt kúrenia „pretože musí“ – t.j. kvôli získaniu stavebného povolenia. Tým ich oficiálna povinnosť z hľadiska legislatívy končí. Nechajú sa presvedčiť svojimi známymi (ktorí už kúrenie majú a postupovali bez realizačného projektu), že ďalšie kroky s projektantom sú zbytočné. Stáva sa to prevažne v prípade, že vykurovanie urobí nejaký ich známy, ktorý im ho navrhne na základe jeho skúseností z predchádzajúcich stavieb. Ešte horšia situácia nastáva v prípade, že patríte ku skupine ľudí, ktorí podceňujú špecializované profesie a domnievajú sa, že  všetko sa dá urobiť tak povediac „na kolene“. Ak predsa len áno, zvážte všetky riziká. Buďte k sebe úprimný a uvedomte si, že bez praktických skúseností nie je možné dopredu odhadnúť skutočný význam realizačného projektu, ani problémy, ktoré môžu nastať či už v priebehu samotnej realizácie vykurovania alebo v horšom prípade vo fáze, kedy sa človek už nasťahoval a v dome býva.

Načo realizačný projekt kúrenia a prečo sa ho držať?

Realizačný projekt na rozdiel od projektu pre stavebné povolenie zohľadňuje skutočné podmienky stavby (napríklad dodatočné úpravy pri výstavbe, s ktorými sa predtým nepočítalo). Podrobne popisuje riešenie kúrenia od návrhu kotolne, rozvodov, až po jednotlivé miestnosti. Rieši aj otázku regulácie, ktorá je pre samotný objekt z hľadiska využívania tepla kľúčová. Správnym návrhom celého systému, vrátane výpočtov tepelných strát miestností, zohľadnenia všetkých individuálnych požiadaviek vyplývajúcich z reálneho stavu objektu, ako aj individuálnych požiadaviek investora, je možné ušetriť prípadné sklamanie po ukončení všetkých realizačných prác. Bez projektu sa totiž môže stať, že ušetrené náklady za projekt budete nútení investovať do dodatočných opráv. Najväčším sklamaním môže byť oprava väčšieho rozsahu – napr. niektorá izba bude kúriť menej ako má. Žiaľ, takýto nedostatok si vyžaduje dodatočné stavebné úpravy už v hotovej stavbe (v prípade podlahového kúrenia je to zásah predstavujúci vysekanie podláh so zle nainštalovaným systémom, prípadne nutnosť doplniť nedostatočný výkon kúrenia pridaním iného vykurovacieho telesa a pod.).

Taktiež sa môže stať, že až o niekoľko rokov bude chcieť vymeniť starý kotol za nový, efektívnejší zdroj tepla, využívajúci nižšiu teplotu do podlahového vykurovania, budete mať jednoducho smolu, nakoľko realizované podlahové vykurovanie bude nadimenzované na inú teplotu.

Pomôže predimenzovať systém?

Častým riešením montážnych firiem, ktoré sa neriadia projektom a inštalujú kúrenie na základe skúseností je skutočnosť, že aby sa vyhli prípadnému problému s nedostatočným výkonom vykurovania, nainštalujú viac metrov rúr, ako je potrebné. Napríklad do miestnosti 5x4 m nainštalujú 140 m rúry, miesto skutočne potrebných 80 m. Podlahové vykurovanie síce dosahuje potrebný výkon, no investor si v skutočnosti priplatí za metre, ktoré nepotrebuje. Pri rodinnom dome takto investícia môže dosiahnuť až stovky eur naviac.

Odporúčame: dôverujte projektantovi a konzultujte realizáciu projektu s montážnou firmou, ktorá daný systém už úspešne realizovala. V prípade, že Ste si nie istí realizáciou zo strany montážnej firmy, doporučujeme priebežnú kontrolu počas realizácie a dôslednú kontrolu dodržania krokov v stavebnom denníku.

S dobrým realizačný projektom vykurovania sa vyhnete nepríjemnostiam:

  • V prípravnej fáze máte lepší odhad celkových nákladov. Pravdepodobnosť, že vám montážna alebo stavebná firma neočakávane vyúčtuje dodatočné náklady je nižšia.
  • Priebežne kontrolujte stavebný denník. Všetky zmeny a nové požiadavky zapisujte. Vyhnete sa neskorším reklamáciám a dokazovaniu viny, prečo a kde vznikol nejaký problém s kúrením.
  • Po spustení kúrenia do prevádzky je na základe výpočtu v projekte možné vyregulovať systém podlahového vykurovania a jemné korekcie je možné doladiť rýchlo a jednoducho (pri vyregulovaní systému bez projektu kúrenár musí skúšať odhadom nastavenia prietokov v okruhoch rozdeľovača, čo si vyžaduje aj vašu spoluprácu, a trvá určitý čas, kým sa dosiahne požadovaná optimálna teplota vo všetkých miestnostiach).
  • Navrhnutá regulácia kúrenia (ako celku) podľa projektu bude s celým systémom plniť vaše očakávania a požiadavky.
  • Snahou montážnej firmy pracujúcej bez projektu je vyhnúť sa prípadnému riziku (napríklad s nedostatočným vykurovacím výkonom v nejakej miestnosti), takže systém predimenzujú. Preplatíte aj materiál, ktorý reálne nie je potrebný (dlhšie okruhy vykurovania atď.). Opačným prípadom je poddimenzovaný systém -  snaha čo najviac ušetriť môže ohroziť naplnenie vašej predstavy o budúcej tepelnej pohode. 
  • Požadujte len kvalitné komponenty podlahového vykurovania, ktorých životnosť je preverená časom. Podlahové vykurovanie musí slúžiť desiatky rokov. K tomu je potrebný aj pravidelný servis (kontrola). Viac o údržbe sa dočítate napríklad tu: http://podpora.univenta.sk/2012/10/udrzba-podlahoveho-kurenia.html. Rôzne témy o prevádzke a možných problémoch v oblasti vykurovania a solárnych systémov nájdete aj tu: http://www.univenta.sk/technicka-podpora/

Zobrazenia: 2620

Komentár


ARCHITEKT
Komentár osoby Igor Krpelán o Január 8, 2014 na 14:45

    Trápiť sa otázkou, či je potrebný projekt vykurovanie, v súčasnom stave výkonu štátnej stavebnej práce, keď je stále výhodnejšie stavať bez riadneho stavebného povolenia, je len prejavom nepochopenia možností, ktoré nám tento právny systém umožňuje. Pri dodatočnom povolení stavby, keď je podmienkou len aby stavba nebola v rozpore s verejným záujmom (nikto riadne nevie čo sa tým myslí), sa prevažne nevyžaduje žiadna PD. Ani dodržanie iných podmienok v zmysle stavebného zákona nie je podmienkou a takéto konanie je podstatne lacnejšie,aj s prípadnou pokutou (ak je vôbec uložená), výška úplatku zatiaľ nie je oficiálne stanovená. Vrelo preto odporúčam využiť tento vrchol demokracie. Ale stotožňujem sa s autorom článku, že realizovať stavbu bez riadnej, zodpovedne vypracovanej dokumentácie, vrátane inštalácií a statiky, sa stavebníkovi vypomstí počas realizácie aj jej užívania.        


PROJEKTANT
Komentár osoby Peter Geci o December 16, 2013 na 12:41

Poslednú dobu vzniká taký problém, že už ani projekt vykurovania (alebo zdravotechniky) na stavebne povolenia nie je pre naše úrady, architektov či stavebníkov potrebný, nehovoriac už o realizačných projektoch. (platí pre východoslovenský kraj) 
Myslím si, že dobrá inštalatérska firma či uvedomelí architekti a stavebníci si vždy nechajú projekt navrhnúť odborníkom.


ARCHITEKT
Komentár osoby Kristína Kristiánová, ing.arch. o December 15, 2013 na 16:35

Máte úplnú pravdu, ľudia sa snažia ušetrit pár stoviek eur na projekte vykurovania, zatiaľ čo vôbec netušia, že prerobia viac stoviek na komponentoch, ktoré im "naordinuje" montážna firma. (Česť výnimkám!) Ale čo oči nevidia, srdce nebolí ... musím povedať, že projektanti dokážu súčasné spôsoby kúrenia zladiť do neuveriteľných rošád a ušetríte nie len na zriaďovacích nákladoch, ale aj pri prevádzke.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby