Trápi vás nahromadený decht v komíne? Znečistený komín spôsobuje množstvo problémov pri spaľovaní. Aby ste im predišli a aby komín fungoval tak ako má, je potrebné vykonávať pravidelné čistenie komína.

Pri spaľovaní totiž dochádza k usadzovaniu nečistôt na vnútorných stenách komína a to môže spôsobiť nie len horší ťah komína, ale taktiež požiar. Nikto nechce, aby mu zhorel dom a aby ste tomu v čo najvyššej miere predchádzali, je potrebné si optimálne raz ročne kontaktovať revízneho technika komínov.

Je potrebná pravidelná revízia komínov

Znečistenie komína spôsobuje decht, ktorý vzniká pri nesprávnom spaľovaní alebo pri používaní nevhodného paliva. Niektoré palivá spôsobujú väčšie znečistenie ako iné. Medzi najväčších znečisťovateľov komína patrí uhlie a drevo, hlavne ak je drevo mokré alebo obsahuje veľa živice a smoly.

Aby ste zistili, v akom stave je váš komín a aby ste predišli požiaru, či zvýšili výkon komína, vykonajte revíziu komína a následné čistenie komína. Revízia komína je posúdenie komínovej cesty od spalinového hrdla spotrebiča až po ústie komína.

Prečo vykonať čistenie komína?

Práve komíny patria medzi najzákladnejšie dôvody vzniku požiarov v rodinných domoch. Ak sa chcete proti tomu chrániť, dbajte na pravidelné čistenie komína. Okrem toho komín plný nečistôt spôsobuje aj viaceré problémy.


Čo spôsobí znečistený komín:

  • zhoršuje ťah komína,

  • znehodnotí dom, ak dôjde k praskline v komínovej časti,

  • požiar,

  • môže dôjsť k prenikaniu splodín do miestnosti.

Ak sa bavíme o termínoch tak čistenie komínov je spriechodnenie komínového priechodu vďaka odstráneniu vrstvy sadzi a kondenzátu. Taktiež sa odstráni sadza z pôdnice komínového prieduchu. Medzi ďalšie služby pri čistení komína patrí aj kontrola, spriechodnenie výpustného otvoru pre odtok kondenzátu, a pod.

Ako chrániť komín pred znečistením?

Svoj komín môžete pred znečistením chrániť aj pomocou vložkovania. Ak vyvložkujete komín nerezovým systémom, budete chrániť komín pred usadzovaním nečistôt na murivo komína. Dbajte na pravidelné čistenie komína, budete tak predchádzať požiaru a zlepšíte výkon komína. 

Zobrazenia: 294

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby