Košice sa stanú v auguste 2016 na týždeň svetovou metropolou udávajúcou trendy v zásobovaní budov vodou a riešení kanalizácie

Svetová odborná komunita, ktorá svoju pozornosť venuje oblasti zásobovania budov vodou a odkanalizovaniu sa zíde v dňoch 29. augusta až 1. septembra 2016 na už svojom 42. medzinárodnom sympóziu. Po japonskom Nagane, brazílskom Sao Paole, čínskom Pekingu tentokrát za miesto konania boli určené Košice.

Hlavným organizátorom je CIB - medzinárodná rada pre výskum a inovácie v budovách a konštrukciách (International Council for Research and Innovation in Building and Construction). Táto bola založená v r. 1953 ako Asociácia, ktorej cieľom bolo stimulovať a uľahčovať medzinárodnú spoluprácu a výmenu informácií medzi  národnými výskumnými centrami v sektore stavebníctva.

Dnes je rozvinutá do celosvetovej siete približne 5000 expertov z asi 500 členských organizácií z výskumu, univerzít, priemyslu a vlády, ktoré sú aktívne vo všetkých smeroch výskumu a inovácií budov a konštrukcií. Komisia W062 CIBu pozornosť venuje oblasti zásobovania budov vodou a odkanalizovaniu.

Spoluorganizátorom tohtoročného podujatia je Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta. Táto univerzita vznikla v r. 1952. Už od počiatku sa zaradila na jednu z najdynamickejších a najviac inovatívnych univerzít v krajine. Je miestom výskumu, kde sa vyvíjajú inovatívne výrobky a riešenia, aby prispeli ku pokroku vedy a techniky.

Naši odborníci z akademickej pôdy, vedúcich pozícií v oblasti vodného hospodárstva vodou v regióne, ako aj zástupcovia praxe by si nemali ujsť príležitosť takto blízko stretnúť a viesť dialóg s poprednými svetovými a národnými odborníkmi udávajúcimi trendy pre ďalší vývoj, prípadne ponúknuť svoje riešenia formou výstavy.  

Ústrednou témou sympózia sú “Udržateľné a vodou šetriace budovy” a okrem kľúčových predpokladajú sa príspevky v siedmych sekciách:

1)      Zabezpečenie hygieny zásobovania vodou

2)      Konzervácia a udržateľnosť vody

3)      Kanalizácia a kontrola znečistenia vnútorného prostredia

4)      Aplikácia obnoviteľných zdrojov energie v systémoch zásobovania a odkanalizovania budov

5)      Inteligentné systémy pre zásobovanie vodou a kanalizáciu

6)      Normalizačná činnosť

7)      Modelovanie a simulácia zásobovania vodou a kanalizácie v budovách

Termín pre podanie abstraktov je 30. apríl 2016, dátum registrácie 30. júl 2016.

 

Ďalšie informácie je možné nájsť na web stránke podujatia: www.cib.elfa.sk

 

Príďte podporiť účasť Slovenska, tešíme sa na vás!

vedecký garant podujatia

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

Vysokoškolská 4, 04001 Košice

Tel.: 00421 6024211

E-mail: zuzana.vranayova@tuke.sk

Zobrazenia: 168

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

 -----------------------------------

Udalosti

Sponzorský odkaz:

stavební komunita poskytuje prostor pro výměnu informací souvisejících se stavebnictvím, architekturou a designem.

 

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt.

Výhodný predaj bytov Bratislava ponúka developer FINEP v rámci projektu Jégého alej IV!

Klimatizácie Daikin

Pri výbere klimatizácie dajte na kvalitu. Vyberte klimatizáciu Daikin.

© 2018  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby