Mapa zón charakteristického zaťaženia snehom na povrchu zeme C.14-NA/CD

Mapa regiónov mimoriadnych zaťažení snehom na povrchu zeme C.15-NA/CD

Nová úprava platná od marca 2012 podľa STN EN 1991 - 1 - 3/NA1


Mapa zón charakteristického zaťaženia snehom na povrchu zeme C.14-NA/CD

Charakteristické zaťaženie snehom na povrchu zeme sa stanovuje takto: 

                                                                                     Sk = a + A/b  kN/m/

kde A je nadmorská výška príslušného staveniska v metroch a súčinitele a,b sú v tabuľke NA.1

Tabuľka NA.1 Odporúčané hodnoty súčiniteľov a a b


Mapa regiónov mimoriadnych zaťažení snehom na povrchu zeme C.15-NA/CD

Výnimočné zaťaženie snehom na povrchu zeme popisuje súčiniteľ Cesl ktorý je uvedený v tabuľke NA.3.

Tabuľka NA.3 Odporúčané hodnoty súčiniteľa Cesl

Pôvodná mapa platná do marca 2012

Mapa charakteristického zaťaženia snehom na povrchu zeme sk pre snehové oblasti I. až V. na území Slovenska.

Pre oblasť V. sa charakteristická hodnota zaťaženia snehom určuje podľa údajov príslušnej odbornej organizácie /SHMÚ/.

Vypracoval: LKP
Zdroj: Najnovšia úprava - Norma STN EN – 1991-1-3/NA1
          Pôvodná norma STN EN – 1991-1-3/NA

Zobrazenia: 43844

Komentár


PROJEKTANT
Komentár osoby Přemysl Gajdošík o Júl 6, 2016 na 14:21

Děkuji za objasnění pane Roth, nemám vaši normu zatím nastudovanou tak dokonale a nevšiml jsme si na první pohled že oblast č. 3 je takto specifická. Po vámi uvedeném vysvětlení mi jsou souvislosti i jasnější.


PROJEKTANT
Komentár osoby Martin Roth o Júl 6, 2016 na 10:03

Pán Gajdošík, hodnoty normy STN EN 1991-1-3 v tabuľke NA.1 sú správne. Dokonca priamo v norme sú zóny 1 a 3 uvedené v tabuľke v jednom stĺpci s rovnakými hodnotami súčiniteľov a a b. Územia v zóne č.3 sú trochu špecifické a vyskytujú sa len v horských kotlinách. Susedia len so zónou č.2 a z väčšej časti sú tieto územia aj v regióne mimoriadneho zaťaženia snehom č.4.


PROJEKTANT
Komentár osoby Přemysl Gajdošík o Júl 5, 2016 na 22:59

Dobrý večer, krásně rozvinuté téma zatížení sněhem. Vůbec jsem netušil, že na Slovensku je takováto úprava výpočtu zatížení sněhem na zemi. Mám drobnou poznámku k tabulce NA.1 hodnota b pro oblast 3 mi příjde moc vysoká, není tam překlep v normě? Očekával bych tam hodnotu někde mezi 505 a 430. Bohužel momentálně nemám přístup k této normě. Když vezmu nadmořskou výšku řekněme 300mnm tak mi v této sněhové oblasti výjde poněkud malé zatížení sněhem na zemi sk=0,454+300/900=0,787kPa. Pro tutíž nadmořskou výšku by mi potom vyšlo v oblasti II zatížení sněhem na zemi sk=0,425+300/505=1,02kPa. Což oproti předchozí sněhové mapě kde bylo pro oblast III zatížení sněhem sk=1,5kPa značný rozdíl, hodnota pro oblast II by pak odpovídala původní hodnotě pro sněhovou oblast II. Pokud se mýlím tak se hluboce omlouvám a příspěvek po odpovědi raději smažu pokud to lze. 


PROJEKTANT
Komentár osoby Martin Roth o Jún 18, 2015 na 11:46

S výnimočným zaťažením snehom musíte uvažovať všade, kde to predpisuje platná STN EN 1991-1-3, čiže vo všetkých častiach Slovenska nachádzajúcich sa v regiónoch mimoriadnych zaťažení snehom. Áno, často je to rozhodujúce zaťaženie, ale nie vždy a ani prierezy nevychádzajú omnoho väčšie (aj keď je to relatívne, že čo je to "omnoho"). Je to tým, že výnimočné zaťaženie snehom sa uvažuje v mimoriadnej kombinácii zaťaženia.

Uvediem hypotetický príklad, pri ktorom tiaž drevenej strechy tvorí 50% charakteristického zaťaženia a sneh ďalších 50% celkového charakteristického zaťaženia a objekt sa nachádza v 4.regióne mimoriadnych zaťažení snehom:
Pre trvalé a dočasné návrhové situácie je návrhové zaťaženie: 0,5×1,35+0,5×1,5=1,425
Pre mimoriadnu kombináciu zaťažení je návrhové zaťaženie: 0,5×1,0+0,5×3,7×1,0=2,35

Na konštrukciu teda uvažujeme v prípade mimoriadneho zaťaženia snehom, celkové zaťaženie oproti trvalej a dočasnej návrhovej situácii, väčšie v pomere 2,35/1,425=1,649, inak povedané o cca 65% vyššie (to už nie je 3,7 násobok ako by sa mohlo na začiatku javiť podľa súčiniteľa Cesl).

Ak si porovnáme situáciu na strane únosnosti drevených konštrukcií pre tieto prípady je situácia nasledovná:
Návrhová hodnota jednotlivých pevností dreva sa vypočíta podľa schémy fd=fk × kmod / GamaM
Pre trvalé a dočasné návrhové situácie je pre rastené drevo GamaM=1,3; kmod=0,8; čiže fd=fk×0,8/1,3=0,615×fk;
Pre mimoriadne kombinácie je pre rastené drevo GamaM=1,0; kmod=1,1; čiže fd=fk×1,1/1,0=1,1×fk;

Únosnosť drevených prvkov je v mimoriadnej kombinácii uvažovaná väčšia v pomere 1,1/0,615=1,789; čiže o 79% vyššia.

Suma sumárum pre takýto prípad kombinácia s výnimočným zaťažením snehom ani v 4.regióne mimoriadneho zaťaženia snehom nie je rozhodujúca pre návrh prierezov. Zaťaženie je vyššie o 65%, ale únosnosť o 79%. Samozrejme zanedbaný je tu ešte vplyv tlaku vetra, ktorý vlastne tento pomer v mimoriadnej kombinácii ešte o trochu zlepší.

Mimoriadne zaťaženie snehom má najhorší vplyv na hospodárnosť pri návrhu oceľových konštrukcií.


PROJEKTANT
Komentár osoby Martin Roth o Február 27, 2013 na 15:44

Prikladám tabuľku so správnymi hodnotami pre určenie výnimočného zaťaženia snehom.

Tabuľka NA.3 Odporúčané hodnoty súčiniteľa Cesl

Región 1 2 3 4
Cesl 2,1 2,2 2,5 3,7

PROJEKTANT
Komentár osoby Lea Procházková o Máj 24, 2012 na 12:20

Pán Ruják máte pravdu od Čechov by sme sa mali učiť, dostupnosť informácii k projekcii ale aj projekčnú pomoc dodávateľov stavebných systémov majú na úplne inej úrovni. Veľa krát keď neviem zohnať informácie u Slovenských dodávateľov volám české pobočky a ešte sa mi nestalo žeby som  nedostala požadovanú informáciu.  


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Komentár osoby Ing. Pavol Ruják o Máj 24, 2012 na 11:46

Ak chcete vidieť, ako funguje interaktívna mapa zaťažení snehom v Českej republike - pozrite sa na internetovú adresu : http://www.snehovamapa.cz/
Oproti STN EN 1991-1-3/NA to je na kvalitatívne neporovnateľne vyššej úrovni vypracované - a čo je hlavné, je to bezplatné pre verejnosť laickú i odbornú. Máme sa ešte čo od našich západných susedov v oblasti vybavenia a dostupnosti technických podkladov pre projektantov, žiaľ, stále čo učiť.

Mapa bola vypracovaná na VŠB Ostrava, za podpory ČHMÚ a financované to bolo z príspevku štátu.


PROJEKTANT
Komentár osoby Ing. Pavol Štelmach o Máj 19, 2012 na 14:29

Ahoj prikladám XLS pre výpočet pultovej (plochej) a sedlovej strechy

https://docs.google.com/open?id=0Bw13m61IBtwXOUpnQ1dmbUNFbkE  - Pultová strecha

https://docs.google.com/open?id=0Bw13m61IBtwXUi1EY2c2QkFXMUU   - Sedlová strecha


PROJEKTANT
Komentár osoby Ing. Pavol Štelmach o Máj 18, 2012 na 16:07

Samozrejme že pomôže. Veľmi pekne ďakujem :)


PROJEKTANT
Komentár osoby Lea Procházková o Máj 18, 2012 na 12:55

Doplnila som jednotlivé hodnoty k premenným pre príslušné mapy, tak dúfam že poslúži :-D

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

 -----------------------------------

Udalosti

Sponzorský odkaz:

stavební komunita poskytuje prostor pro výměnu informací souvisejících se stavebnictvím, architekturou a designem.

 

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt.

Výhodný predaj bytov Bratislava ponúka developer FINEP v rámci projektu Jégého alej IV!

Klimatizácie Daikin

Pri výbere klimatizácie dajte na kvalitu. Vyberte klimatizáciu Daikin.

© 2017  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby