Spoločnosť Metrostav napreduje s demontážnymi prácami, ktoré sú súčasťou modernizácie plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo.

Z pravej plavebnej komory Vodného diela Gabčíkovo kompletne odstránili niekoľko stotonové oceľové vráta, vrátane ich príslušenstva. Metrostav, generálny dodávateľ stavebných prác, začal s ďalšou etapou modernizácie.

Stavebné práce pokračujú búracími prácami na drážkach bitiev, ktoré slúžia ako vodiace drážky pre pohyblivé bitvy – „oceľové plaváky“ na priväzovanie vyväzovacích lán lodí.

Pohyblivé oceľové konštrukcie bitiev klesajú a stúpajú pri vypúšťaní a napúšťaní spolu s loďou a zaisťujú loď v komore proti pohybu. Umiestnené sú v drážkach na oboch stranách stien plavebnej komory. Metrostav kompletne vymení desať drážok i bitiev. Drážky bitiev v stredovom múre budú mať integrované vyhrievanie a prívod stlačeného vzduchu pre bublinkovanie, aby v zime vzájomne nezamŕzali a netvoril sa ľad.

„Rozsah prác bude po ich dokončení sotva spozorovateľný, avšak vybúranie drážky bitvy s rozmerom 1,2x1,4 m je skutočný oriešok. Ide o náročné búracie práce vo výške desať podlažnej budovy,“ hovorí Radek Liška, projektový manažér Metrostav.

www.metrostav.cz

 

Zobrazenia: 16

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby