Návrh stacionárnej betónpumpy


Pre betonáž je potrebný agregát ktorý bude mať minimálne tieto parametre:

výškový dosah 52m

horizontálny dosah 80m

min. prietok  30m3/h

          Pre návrh stacionárnej pumpy som použil nomogram pre betónpumpu.

Príloha č. 3.3‑1: Nomogram stacionárnej pumpy

 

Postup výpočtu bol nasledovný:

          Na osi Q (prietok m3/h) si zvolíme potrebný prietok za hodinu. Vynesieme horizontálnu čiaru do pravej strany. Tam kde nám pretne požadovaný priemer potrubia vedieme zvislú čiaru ku konzistencií. odtiaľ vedieme horizontálnu čiaru do ľavej strany k požadovanému horizontálnemu dosahu a odtiaľ vedieme vertikálnu čiaru smerom hore. Tato čiara nám pretne os na ktorej odčítame potrebný tlak betónpumpy. Tento tlak navýšime o tlak potrebný pre vertikálne potrubie, 90° kolená, 45° kolená, spojky, koncovú hadicu a bezpečnostnú rezervu. Tento tlak prirátame a odtiaľ vedieme vertikálnu čiaru smerom hore. Priesečník tejto čiary a horizontálnej čiary ktorú sme vyniesli ako prvú, nám vymedzí minimálne požiadavky na agregát stacionárnej betónpumpy. Ktorý je vyjadrený krivkami.

          V našom prípade sme navrhovali minimálny prietok 35 m3/h, polomer potrubia 125 mm, konzistenciu betónu S3 pre stĺpy a konzistenciu S2 pre stropnú dosku, horizontálny dosah min. 90 m a vertikálny dosah min. 55 m.

 

Výpočet pre navýšenie tlaku:

vertikálna vzdialenosť        55 m   /   4       =   13,75 bar (každé 4m výšky + 1 bar)

90° kolená    =>       7 ks    ×    1 bar        =   7 bar

45° kolená    =>       3 ks    ×    0,5 bar     =   1,5 bar

spojky          =>       32 ks  ×    0,1 bar     =   3,2 bar

koncová hadica   =>   10 m                      =   4 bar                     (5m + 2 bar)

suma                                                      =   29,45 bar

bezpečnostná rezerva                                    10%          

                                                                     2,9 bar

spolu                                                       =   32,35 bar

 

Navýšenie tlaku bude o 32,5 bar.

 

          Z výpočtu vyšlo že je potrebná stacionárna pumpa s minimálne takýmito parametrami:

min. prietok:   35 m3/h

min. dopravný tlak:   pre S3 44 bar   a pre S2 51 bar

min. výkon motora.   pre S3 55 kW   a pre S2 65 kW

 

Týmto parametrom vyhovuje Putzmeister BSA 1405 E.

max. prietok:   55 m3/h

max. dopravný tlak:   71 bar

max. výkon motora:   75 kW

Download:

https://docs.google.com/open?id=0Bw13m61IBtwXNnBuTkxkZ3o1QWs
https://docs.google.com/open?id=0Bw13m61IBtwXQkJJTm9pMFZtQWM

Zobrazenia: 1118

Komentár


PROJEKTANT
Komentár osoby Peter Mišenčík o Máj 19, 2012 na 22:40

Vďaka za post :-)

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby