LUPOTHERM

Zdravím všetkých členov Stavebníctva.
Dovoľte aby som Vám predstavil nový druh tepelnej izolácie, ktorá sa môže použiť aj ako parozábrana s extrémne vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami.
S Lupothermom som sa stretol v marci t.r. a po prvej skúsenosti som bol nadšený s jednoduchosťou aplikácie.
Pozrite si prosím prílohu a napíšte mi svoje názory.
S prianím pekného dňa,
Anton Szücs.

Zobrazenia: 2001

Komentár


PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o December 30, 2011 na 11:47

Podobné výrobky sa objavujú pod rôznymi názvami na trhu už viac rokov. Ani v jedinom prípade nebol robený nezávislý posudok v slovenskej skúšobni (a to nie preto žeby nato nemali vybavenie), ktorý by potvrdil to, čo predajcovia tvrdia. V časopise Building Simulation Bol uverejnený článok (číslo 4/2010) "Study on transient heat transfer through Multilayer thermal insulation: Numerical analysis and experimental investigation" Odborníci na stavebnú fyziku z EÚ vykonali nezávislé merania a detailnejšie numerické analýzy vrstvenných systémov s reflexnými fóliami a z ich meraní vyplýva, že tepelný odpor systému so 7 reflexnými fóliami sa pohybuje v ideálnych laboratórnych podmienkach maximálne okolo hodnoty 1,3 m2K/W. V článku síce skúmali konkrétny systém s tenkou polyesterovou rohožou medzi jednotlivými Al fóliami ale hodnoty budú porovnateľné pre rôzne produkty na trhu. Je zrejmé, že tepelný odpor podobných systémov má k hodnotám uvádzaným dodávateľovi (cca 5 m2K / W) veľmi, veľmi ďaleko. Merania emisivity Al fólie sa pohybujú od 0,12 do 0,20. Takže aj v tomto smere sú reálne parametre veľmi vzdialené od optimistických tvrdení dodávateľov na našom trhu. Ak by aj tieto produkty mali vlastnosti ktoré deklarujú predajcovia. v miestach kotvenia a stlačenia fólie by tepelnoizolačný účinok bol skoro nulový a mať líniový tepelný most každých 800 až 1000 mm nevie neviem.


FIRMA
Komentár osoby Anton Szücs o December 26, 2010 na 17:07

Vybavené dokonalou parozábranou sú samozrejme všetky skladby zateplenia aj s minerálnou vlnou, ktoré sa dnes používajú najviac.

A predsa  tu nedochádza k podobnému javu kondenzácie.

Lupotherm je vždy schovaný za vrstvou podbitia – teda medzi ním a interiérovou vrstvou je vzduchová medzera okolo 3cm (v ktorom nedochádza k pohybu vzduchu).

Podbitie sa prehreje od interiérového vzduchu a pretože za podbitím nie je vzduchom ochladzovaný, dochádza k javu, že od podbitia  teplo sála smerom k lupothermu.

Sálavé teplo je Lupothermom dokonale odrazený.

Vrstva podbitia toto odrazové sálanie absorbuje a ohrieva sa.

Po nejakej dobe sa prehreje od podbitia i vzduch v medzere medzi podbitím a lupothermom až na teplotu veľmi blízku interiérovej.

Prvá  vrstva lupothermu je parotesná. I keby sa teda priamo vo vzduchovej medzere u Lupothermu nachádzal veľmi vlhký vzduch,
v interiérovej teplote nemôže dôjsť  ku kondenzácii vodných pár.

Pri vyvetraniu otvoreným oknom dôjde i k zníženiu vlhkosti. Vďaka tomu,
že sa v interiéru vetraním zníži  teplota, ktorá bude krátkodobo nižšia, než tá
v neodvetranej vzduchovej medzere, bude k chladnejšiemu prostrediu
putovať i vlhkosť z teplejšej medzery

ARCHITEKT
Komentár osoby Ružena Fabini o December 22, 2010 na 17:44

Táto izolácia je určite prínosom pri zateplovaní podkroví metódou vonkajšieho zateplenia nad krokvami, umožní ponechať prvky tektoniky konštukcie krovu ako súčasť interieru . Problematickejšia bude však prax, najmä v bytovej výstavbe sa často stretávame s nadmernou kondenzáciou vlhkosti, keď obyvatelia zanedbajú vetranie, tento material je dokonalou parozábranou. Určite je tu možnosť širokej aplikácie pri sendvičových systémoch pre montované domy či tzv. drevodomy, len aj tu bude potrebné  riešiť trvalé aktívnu cirkuláciu vzduchu a odvetrávanie priestoro vuž v projekte, pretože takáto izolácia v konštrukcii neumožní prirodzenú samoreguláciu vlhkosti. Bude to výzva pre výrobcov okien a dverí ako aj pre projektanta pri návrhu dispozičné riešenia.   


ARCHITEKT
Komentár osoby Ing.arch. Ildikó Szőcsová o December 22, 2010 na 15:35
Je to zaujímavá technológia. Skúsenosti máte s realizáciou, alebo s užívaním stavby, v ktorej je tento materiál používaný. Výhodu vidím hlavne pri rekonštrukciách, nakoľko nepriťažuje konštrukciu.Rada by som videla aj technické listy materiálu.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby