Spoločnosť Metrostav začala s kompletnou obnovou plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo za jeho plnej prevádzky. Stavebné práce budú dokončené do roka 2022.

Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na Vodnom diele Gabčíkovo“ patrí k najväčším riečnym dopravným projektom v Európskej únii.

Ide o prvú veľkú obnovu vodného diela od spustenia prevádzky v roku 1992. „Cez plavebné komory sa od začiatku prevádzky preplavilo vyše 400 tisíc lodí a naplnené boli viac ako stotisíckrát, čo vplýva aj na prevádzku, ktorú ohrozujú priesaky. Súčasný stav je taký, že plavebné komory sú už na hranici životnosti,“ povedal Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.

Kompletná inovácia je nevyhnutná na zabezpečenie bezpečnosti, spoľahlivosti a plynulosti plavby na Dunaji.

Práce na modernizácii pravej plavebnej komory sa začali v júni tohto roka a budú prebiehať za plnej prevádzky.

Rozsiahla modernizácia

Spoločnosť Metrostav zabezpečí v rámci rekonštrukčných prác kompletnú výmenu oceľových konštrukcií, vrátane niekoľko stotonových horných a dolných vrát, regulačných uzáverov a ďalších menších konštrukcií. „Výmena vrát, ktoré vážia viac ako tisíc ton, je skutočnou výzvou. Napriek faktu, že nad dolnými vrátami oboch komôr vedie mostovka, práce na demontáži vrát zatiaľ prebiehajú bez zdržaní,“ konštatuje Radek Liška, projektový manažér Metrostavu.

Nové oceľové vráta pravej plavebnej komory sa budú osadzovať v roku 2020. Ich výroba bude prebiehať v halách. Následne budú v montážnych kusoch transportované do Gabčíkova, kde sa budú montovať.

Inovovať sa bude aj plniaci a prázdniaci systém či regulačné uzávery vtokov a výtokov, ktoré zabezpečujú uzatvorenie a otvorenie plniacich kanálov pre naplnenie a vypustenie plavebnej komory.

Bezpečnosť stavby sa zároveň zvýši stabilizáciou celého podložia plavebných komôr. Novinkou na Vodnom diele Gabčíkovo bude vyššia kontrola a riadenie lodnej dopravy prostredníctvom takzvaného expertného kontrolného systému.

Metrostav ako skúsený partner

Spoločnosť Metrostav, a. s., sa stala víťazom tendra na generálneho dodávateľa stavebných prác v medzinárodnom verejnom obstarávaní. Trojročný časový limit na ukončenie stavebných prác je podľa Radka Lišku splniteľný: „Dokončenie prác v horizonte troch rokov je realizovateľné, ak všetko bude dobre pripravené a s investorom budeme ťahať za jeden povraz. V tomto smere poskytuje výhodu veľkosť diela, vďaka čomu môžu práce prebiehať súbežne bez toho, aby sa profesie navzájom obmedzovali.“

Zobrazenia: 16

Komentáre k tomuto článku sú uzavreté

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby