Úplne nevhodne zrealizovaný podkladný rošt. Spoje lepené hliníkovou páskou a množstvo dier v parozábrane

pod dreveným laťovaním.

Parotesné spoje sú pri montáži sadrokartónu veľmi dôležité najmä preto, aby ste zabránili únikom tepla.

Pohľad na podhľad v objekte so sedlovou strechou. Parozábrana je prilepená len lokálne a vôbec nie po celej dĺžke kvalitnou páskou. Je potrebné, aby práve tieto spoje boli dobre ošetrené, keďže tu vzniká riziko kondenzácie vodných pár., čo zapríčiní navlhnutie tepelnej izolácie.

Parozábrana je spojená hliníkovou páskou. ktorá je nevhodná.

Jednotlivé spoje parozábrany je potrebné spájať páskami na to vhodnými. Neodporúčame hliníkové pásky, keďže na nich býva zvyčajne veľmi malá vrstva lepidla. Vhodné sú zelené alebo žlté. Práve na týchto detailoch by ste nemali šetriť.

Lepenie parozábrany žltou silne lepivou páskou

My odporúčame lepiacu pásku EXTRAFOL.

Ďalšie informácie sú na www.marcus.sk alebo na tel.: +421 907 565 301

Zobrazenia: 10

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby