Modifikované hydroizolačné asfaltové pásy doporučujem aplikovať pri teplote o 10°C vyššej, ako sú hodnoty uvedené v technických listoch jednotlivých výrobkov. Nedoporučujeme však vykonávať hydroizolačné práce pri teplote nižšej ako 0°C, vzhľadom na to, že môže dochádzať ku následnému zabudovaniu vlhkosti medzi jednotlivé vrstvy hydroizolácie.

Oxidované asfaltové pásy sa pri rozbaľovaní v nižších teplotách lámu.

Pokiaľ si pamätám stavebný zákon určuje minimálnu teplotu montáže stavebných konštrukcií + 5°C. Ohybnosť na hrane -15°C alebo iná teplota udávaná v technickom liste výrobku, neurčuje pri akej teplote aplikovať asfaltový pás, ale určuje kvalitu asfaltovej zmesi.

Aplikácia pri nižších teplotách v praxi:

Najvhodnejšie je skladovanie pri izbovej teplote a následné použitie len niekoľko roliek , ktoré dokážeme ihneď aplikovať. Pri nižších teplotách rozbaľujeme rolku opatrne a mierne ju nahrievame ohňom s horáka aby nedošlo k lámaniu, následnej deštrukcii nosnej vložky. Aplikovať sa musí na vysušený podklad. Ohňon s horáka okrem pohladenia pri rozbaľovaní rolky musíme dôkladne vysušiť aj podklad. Táto aplikácia je vhodná len v krajných prípadoch akými sú havárie strešného plášťa.

Zobrazenia: 172

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby