Prieskum bol vykonaný v auguste 2009. Cieľom prieskumu bolo zistiť príčiny zavlhnutia a stav vlhkosti muriva suterénu a príčiny vlhnutia muriva budovy kaštieľa. Klasicistický kaštieľ BUZINKA (pozri fotoalbum) sa nachádza v Šaci. Budova bola postavená v poslednej tretine 18. Storočia, odvtedy bola viackrát obnovovaná. Súčasne s prieskumom vlhkosti sa zisťoval druh muriva suterénu, geologický profil zeminy obklopujúcej budovu a hladina podzemnej vody. Pri prieskume bolo vykonaných sedem kopaných sond.


Na obrázku sú tieto sondy označené ako S1 až S7. V zemine sa našlo veľa stavebného materiálu, konštrukcie suterénu nemali žiadnu funkčnú hydroizolačnú sústavu. Voda a vlhkosť sa v takýchto podmienkach ľahko dostala k suterénnemu murivu, ktoré následne vlhlo. K zvýšeniu vlhkosti prispelo aj vytvorenie asfaltovej plochy pre parkovisko z východnej strany, kde sa voda akumuluje a tlačí k murivu. Taktiež postupné zvyšovanie nivelety terénu v okolí kaštieľa zapríčinilo zhoršenie hydro-fyzikálnych podmienok celej stavby. Odber vzoriek sa uskutočnil vo výške 0,5m; 1,0m a 1,5 m meranej od podlahy suterénu. Vzorky boli odobraté dutým vrtákom a uložené do sklenených uzatvárateľných a označených nádob (najčastejšie sa odoberajú vzorky hmotnosti 50 - 200g). Pri odbere sa ukázalo že murivo bolo zhotovené ako zmiešané v nad základovej časti. Fragmenty muriva pre zistenie objemovej vlhkosti boli odobraté vždy z tehlovej časti, kvôli objektívnosti výsledkov. Pre meranie bola použitá klasická – hmotnostná metóda zisťovania vlhkosti muriva (pozri tiež klasifikáciu vlhkosti) . Vzorky boli označené a následne odvážené na elektronickej váhe s presnosťou 0,1 g, potom sa sušili pri teplote 105 – 110 °C až do ustálenia hmotnosti. Následne sme vypočítali hmotnostnú vlhkosť Wh každej vzorky, kde sme zohľadnili spôsob odberu vzorky. Pri odbere vzorky vrtákom dochádza k treniu a čiastočnému vysušeniu vzorky (pri vlhkosti vzorky 15 % je chyba +1%)

Vypočítané hodnoty hmotnostnej vlhkosti sondy S1 :

 

 

krivky hmotnostnej vlhkosti muriva v závislosti od miesta odberu :

 

 

Vlhkosť sa úmerne s výškou od podlahy znižuje tak na vonkajšej ako aj na vnútornej strane muriva.Z vyhotovených sond vyplynulo, že najnižšia okrajová hodnota hmotnostnej vlhkosti je pri sonde S6 a to 5 %. Pri návrhu sanácie sa neskôr vychádzalo z tejto hodnoty pri ktorej sa nevyskytovali na murive žiadne poruchy zapríčinené vlhkosťou a to tak, že navrhované riešenie v konečnom dôsledku zabezpečí zníženie vlhkosti pod túto hodnotu.

Schéma pôdorysu s vyznačenými miestami odberu vzoriek :

 

 

 

 

Nakoľko pri prieskume na stredných múroch a na vnútorných priečkach nebola pozorovaná žiadna zvýšená vlhkosť boli vykonané len kontrolné sondy. Ani jedna vzorka odobratá z týchto sond nemala väčšiu vlhkosť ako 3,0%. Prieskum teda preukázal, že do muriva v suteréne sa dostáva voda a vlhkosť po celej výške zapustenej časti budovy, ale taktiež základovou škárou.

Vyhodnotenie prieskumu :

 • Zvýšená až vysoká vlhkosť siaha do výšky 0,5 – 1,2 m nad upraveným terénom
 • Hmotnostná vlhkosť muriva v suteréne bola zistená od 5 do 25%
 • Porometrická skúška - nebola prevedená
 • Obsah solí – nezistený
 • PH muriva je väčšie ako 6
 • Neboli zistené bludné prúdy v okolí stavby
 • Podzemná voda 0,8m pod podlahou suterénu, nie je agresívna
 • Nebola zistená biologická aktivita v interiéri
 • Na severnej fasáde sa nachádzajú lišajníky
 • Nebola zistená havária kanalizačných a vodovodných rozvodov pri ani priamo v objekte

Príčiny zvýšenej vlhkosti :
 • Hlavnou príčinou je zemná vlhkosť, ktorá sa prenáša priamym kontaktom zeminy
  a neizolovaného muriva neizolovanej podzemnej časti objektu.
 • Časť zvýšenej zemnej vlhkosti je zapríčinená nedostatočnou ochranou základovej špáry pred zrážkovou vodou
 • Netesné zvody a zlé detaily oplechovania
 • Sokel s vysokým difúznym odporom bez prevetrania
 • Suterén je nevykurovaný
 • Nedostatočná výmena vzduchu
 • Zrušenie vetracích otvorov v suteréne
 • Chýbajúca ochrana komínového telesa pred prenikaním zrážkovej vody


Zobrazenia: 1163

Komentár


PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o Máj 3, 2011 na 8:48
Neviem k comu potrebujete vykresi ak ku studentskej praci tak nebudete platit nic. Co sa tyka navrhu odvlhcenia, nebola zvolena injektaz, ale len kombinacia vzdusnych metod, stavebnych uprav v okoli budovy a odvodnenie, zlepsením vetrania v interiery a sanacnych omietok (financne hladisko) taktiez navrh nepredpokladal s uvedenim suterenu do prevadzky.

FIRMA
Komentár osoby Pavol Bášti o Máj 3, 2011 na 7:23
V tomto prípade by som odporúčal pevnostno-tesniacu injektáž muriva pomocou hydroštrukturálnej živice na báze akrylátu s viskozitou 5 mPas. Murivo sa "zcelí" a "vytesní" voči pôsobeniu vody. V minulosti totiž neboli produkty, ktoré spĺňali obe funkcie naraz.

ŠTUDENT
Komentár osoby Peter Vereš o Máj 2, 2011 na 23:57
To urcite len tam sa za to plati.

PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o Máj 2, 2011 na 22:39
Určite sú na  pamiatkovom úrade v Košiciach

ŠTUDENT
Komentár osoby Peter Vereš o Máj 2, 2011 na 22:30

Chcel by som sa opýtať či sú niekde k nahliadnutiu výkresy pôvodného stavu kaštieľa Buzinka.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby