Inovatívne inžinierske riešenie pre záplavy a zásobovanie vodou pripravujú Singapur na budúcnosť. Revitalizácia rieky Kallang je dlhodobým inžinierskym projektom, ktorý má za cieľ zabezpečiť dostatočné zásobovanie vodou, ochranu pred povodňami a zároveň v meste vytvoriť priestor pre ľudí a prírodu. Bioinžinierstvo tu bolo použité k obnove ekologickej rovnováhy rieky, výraznému zvýšeniu povodňovej kapacity a zlepšeniu kvality vody.

Singapur nemá zásoby podzemnej vody, čo z rieky Kallang robí hlavný zdroj pitnej vody. Zatiaľ čo pred revitalizáciou bola maximálna šírka kanálu pri povodňovej kapacite 24 metrov, po re-profilácii môže byť rieka široká až 100 metrov. Prírodne vyzerajúcu nivy a lúky okolo rieky sú v skutočnosti výsledkom inovatívnej technológie zosilňovania pomocou vegetácie. Miestni obyvatelia teraz majú väčší park s prístupom k rieke a Singapurská národná vodohospodárska agentúra (Singapore 's National Water Agency) má viac vody v lepšej kvalite.

Použitie bioinžinierstva k stabilizácii riečnych brehov je pre Singapur úplne nové, avšak priaznivé výsledky naznačujú, že táto technológia by mohla slúžiť aj k stabilizácii pôdy v trópoch. Ako test bol najprv postavený 60-metrov dlhý bočný odtok, kde sa následne systematicky testovalo niekoľko pôdnych bio-inžinierskych technológií.

Medzi tieto technológie patrili napríklad:


Zosilnenie brehu kmeňmi stromov

Zosilnenie brehu po vrstvách pomocou konárov

Zosilnenie brehu po vrstvách pomocou geotextílie a vegetácie

Klincovanie brehu v kombinácii s vegetáciou

Zosilnenie brehu košmi z gabiónov

Vďaka hydraulickému modelovaniu bolo možné brehy posilniť len v miestach, kde to bolo potrebné, čo výrazne znížilo náklady na výstavbu. Vytvorením systémov prúdenia toku sa rieka stala ekologicky odolnou a biodiverzita parku sa zvýšila o 30%. Cenová efektivita, jednoduchosť technológie a v neposlednom rade ekologické + sociálne prínosy projektu vyzývajú rozvíjajúce sa, či už rozvinuté krajiny k prijatiu trvalo prospešného vodného inžinierstva.

Zdroj: world architecture news

Zobrazenia: 579

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby