Podľa posledných informácií v troskách spadnutého mostu našli už 35 obetí, z toho 3 deti. :-(

Most v talianskom Janove projektoval svetoznámy taliansky stavebný inžinier Riccardo Morandi (Ü1. 9.1902 – É25.12.1989), po ktorom aj niesol meno Morandiho most.

Riccardo Morandi projektoval mosty väčšinou pomocou nosných konštrukcií z predpätého betónu.

Najznámejšie sú jeho stavebné diela :

Most Ameriga Vespucciho vo Florencii

Viadukt Fiumarella v talianskom Cantazare

Most Kinnaird v Kanade

Most Vadí el Kuf v Lýbii

Most cez rieku Polcevera v Janove (čerstvo zrútený)

Most Generála Rafaela Urdanetu cez jazero Maracaibo vo Venezuele (dl. 8678 m)

 

Práve zrútený most ponad rieku Polcevera v Janove postavili v rokoch 1963-1967 pre taliansku vodárenskú spoločnosť. Bol dlhý 1102 metrov, jeho výška dosahovala 45 metrov, tri mostné piliere siahali do výšky 90 metrov. Za veľkej slávy ho otvorili 4.9.1967 za osobnej účasti vtedajšieho prezidenta Talianska Giuseppeho Saragata.

Most bol v posledných rokoch veľa krát zrekonštruovaný a opravovaný.

V roku 2017 na ňom vykonávali diagnostické merania, podľa vyjadrení pracovníkov zodpovednej firmy, nič nenasvedčovalo, že by bol most v zlom technickom stave.

V poslednom čase boli v blízkosti mostu viaceré záplavy z extrémnych prívalových dažďov. Podľa vyjadrenia svedkov, tesne pred zrútením mostu, počas silnej búrky a prietrže mračien, blesk zasiahol jeden z mostných pilierov a most sa následne zosypal ako keby nebol z predpätého betónu, ale z múky postavený – keď to naraz padlo, len sa tak zaprášilo a bolo po moste.

Čo dodať ? Ľudská sláva – poľná tráva ! Most bol za veľkej slávy otvorený v r. 1967 a neslávne sa nečakane zrútil v r. 2018 (nevydržal ani 51 rokov).

Aké sú príčiny zrútenia ? Presné príčiny snáď vyšetria talianske orgány činné v trestnom konaní (snáď nebudú korupčne ovplyvnení), podľa môjho názoru nie som si istý, či pravidelné kontroly a diagnostiky mostu boli vykonané dostatočne precízne a detailne – Taliani sú známi svojím ležérnym prístupom vo vzťahu k stavebným konštrukciám. Otázne tiež je na akú intenzitu dopravy bol most projektovaný, ozývajú sa hlasy expertov, že tento diaľničný most bol preťažovaný – zaťaženie od dopravy bolo väčšie ako to, s ktorým sa počítalo v pôvodnom projekte mostu, tým pádom aj dynamické účinky od dopravy boli iné ako v pôvodných statických výpočtoch a nikto z kompetentných sa nezaoberal znížením enormnej dopravnej záťaže tohto mostu. Napokon aj viaceré intenzívne dažde a záplavy mohli viesť k podmývaniu základov nosných pilierov, k postupnej zmene základových pomerov podložia v mieste mostných pilierov až k náhlemu ušmyknutiu geologického podložia pod pilierom vedúceho ku kolapsu statického nosného systému a náhlej deštrukcií nosného pilieru.

Za zmienku stojí fakt, že prvé dve identifikované obete boli robotníci stavebnej firmy, ktorí práve opravovali most...Nejde mi do hlavy, čím tí robotníci boli poverení, čo mali také súrne, že opravovali most počas silnej búrky, počas lejaku a pri úderoch bleskov, neviem čo na tom moste práve robili – napadá ma jediné zdôvodnenie - možno tam bolo treba ihneď vykonať súrne opatrenia na odstránenie havarijného stavu konštrukcie mosta – o ktorých verejnosť ani príslušný stavebný úrad úmyselne neboli informovaní ???

V týchto dňoch nastúpia vyšetrovacie orgány, záležitosť bude s veľkou pravdepodobnosťou medializovane účelove a možno aj úmyselne skresľovaná, prekrúcaná a aj spolitizovaná – zvaliť spadnutý most na činnosť teroristov v tomto prípade ale asi nebude také jednoduché...

Nastúpia vyjadrenia miestnych komunálnych i národných politikov, štátnikov...lebo vždy až keď sa stane podobné nešťastie potom je zrazu veľa múdrych hláv...

Na celej záležitosti je smutné to, že množstvá starších mostov v zlom až havarijnom stave sú stále v Európskej únií (a aj na Slovensku) ale obzvlášť v Taliansku používané, pretože na ich opravu vraj nie sú financie ! Ale na volebné kampane, rôzne odmeny politikov a nezmyselné rôzne mestské slávnosti sa v Taliansku (i na Slovensku) financie vždy musia nájsť...

Symbolické na zrútení slávneho Morandiho mosta je to, že sa to udialo v čase letných dovoleniek. Je to zároveň aj logické - vzhľadom na intenzívne najväčšiu záťaž mosta od dopravy v kombinácií s extrémnymi výkyvmi počasia (suché horúce letné obdobie striedajúce sa s prívalovými silnými dažďami) a v kombinácií s práve prebiehajúcou opravou mosta nezmyselne naplánovanou práve na dovolenkové letné obdobie...

Namiesto záveru - Rada pre cestovateľov :

Na dovolenku do Talianska radšej nechoďte (je množstvo krajších lokalít v EÚ) ! A keď cez Taliansko budete donútení prechádzať – vyberajte si trasu, pokiaľ je to možné, mimo mostov a mimo tunelov.

Zobrazenia: 129

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby