Splnili prvý míľnik modernizácie plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo

O aktuálnom priebehu stavebných prác na obnove plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo hovorí Radek Liška, projektový manažér Metrostavu.

Aké činnosti aktuálne prebiehajú na vodnom diele?

Splnili sme prvý míľnik, ktorým bolo odovzdanie projektovej dokumentácie, na základe ktorej vyberáme dodávateľov stavebných materiálov a technológií. Hľadáme partnerov, ktorí dokážu poskytnúť nielen kvalitný materiál so zárukou, ale aj servis. Nechceme riešiť reklamácie za 2 alebo 3 roky.

Stavebné práce sa však začali už skôr.

Demontáže a búracie práce prebiehali v obmedzenom rozsahu už pred odovzdaním projektovej dokumentácie, tak aby sa nám podarilo splniť termín dokončenia v roku 2022.

Čím je táto stavba výnimočná?

Plavebné komory boli dimenzované na intenzívnu dopravu na Dunaji. Stavba je preto špecifická svojimi rozmermi. Tieto parametre a obmedzený prístup si vyžadujú premyslený postup pri demontáži, ako aj pri výrobe a montáži oceľových prvkov. Sme však milo prekvapení, že demontážne práce postupujú rýchlejšie, ako sme si mysleli.

Aké ďalšie fázy rekonštrukcie považujete za náročné?

Náročné budú aj práce pod plavebnou komorou a v kanáloch pre jej napúšťanie a vypúšťanie. Majú profil len 4x4 m a je do nich prístup cez dva metre hrubý strop šachtou s priemerom iba 800 mm. Úroveň dna kanálu je navyše asi 34 m pod hladinou v prívodnom kanále. Nad hlavou voda, stiesnené priestory, obtiažny prístup aj doprava materiálu.

Čo všetko vás čaká tento rok?

Aktuálne končíme s odstránením oceľových vrát pravej plavebnej komory. V septembri sa začnú búracie práce armatúr muriva. Tento rok sa plánuje aj injektáž podzákladia.

Kedy bude možné vidieť zásadnejšie zmeny?

Tým, že stavba je tak veľká, nezainteresovaný človek si ani nevšimne, že sa na nej niečo deje. Veľkosť diela je však zároveň aj výhodou. Práce totižto môžu prebiehať súbežne bez toho, aby sa profesie navzájom obmedzovali.

Kľúčovú úlohu v rekonštrukcii hrajú oceľové prvky. Ako ich plánujete zabudovať?

Oceľové konštrukcie tvoria 70 % celého projektu. Ich výroba bude prebiehať v halách. Na stavbu sa budú dopravovať v 22x5 m kusoch s váhou okolo 100 t, čo kladie vysoké nároky na dopravu.

Môže mať počasie vplyv na priebeh stavebných prác?

Počasie nás neovplyvní. Veľká časť výroby prefabrikátov sa deje v montážnych halách. Keď sa na stavbu privezú vo februári alebo marci 2020 a začne sa s ich montážou, tak by sme mali byť z toho najhoršieho vonku.

Ako Metrostav pristupuje k tejto významnej stavbe?

Táto stavba je pre nás obrovskou výzvou. Plavebnú komoru týchto rozmerov síce v Českej republike nemáme, ale máme veľa skúseností s inými podobne náročnými stavbami. Treba však dodať, že v skutočnosti tu nejde o vodohospodársku stavbu.

Ako to?

Nestaviame nové vodné dielo, ale ho rekonštruujeme. Vylepšujeme ho modernejšími technológiami a kvalitnejšími materiálmi. V zásade tu uplatňujeme rovnaké postupy ako pri bežných pozemných stavbách, ktoré dopĺňame strojárskou výrobou a hydraulikou.

 

Vodné dielo Gabčíkovo

Celoeurópsky význam Vodného diela Gabčíkovo vyplýva z jeho rozmerov. Plavebné komory patria k najväčším v Európe. Každá z  komôr má výšku desaťpodlažného bytového domu a pôdorysné rozmery 34 x 275 m s minimálnou hĺbkou vody 4,5 m. Lodiam umožňuje prekonať výškový rozdiel 16 až 23,3 m.

Projekt zahŕňa postupnú kompletnú modernizáciu technologických častí oboch plavebných komôr – výmenu horných a dolných vrát, plniacich a prázdniacich systémov, dynamickej ochrany horných a dolných zhlaví plavebných komôr, hydraulických systémov ovládania a riadiaceho systému. Sanáciou prejdú aj betónové časti diela. Modernizuje sa za plnej prevádzky vodného diela.

 

Zobrazenia: 14

Komentáre k tomuto článku sú uzavreté

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby