V prestížnej celoslovenskej súťaži Stavba roka 2011 zvíťazila novostavba Univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Do súťaže bolo prihlásených 30 stavieb. Do užšieho výberu porota vybrala  aj rekonštrukciu komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca v Bratislave, Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave a novostavbu Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici. Po prvý raz v histórii tejto súťaže udelila odborná porota aj svoju zvláštnu cenu, a to Cenu poroty za netradičné priestorové stvárnenie budovy z hľadiska stavebno-konštrukčného a interiérového dizajnu. Z celkového počtu štyroch nominácii získala hlavnú cenu jedna stavba. Ďalej boli udelené dve ceny za celospoločenský prínos a 7 cien vyhlasovateľov súťaže.

ABF Slovakia umožnila širokej verejnosti hlasovať aj v tomto 17. ročníku už po tretí raz internetovým hlasovaním o najkrajšiu stavbu v súťaži o CENU VEREJNOSTI 2011. 30 stavebných diel sa vyše mesiaca uchádzalo u širokej verejnosti prostredníctvom známeho internetového portálu zoznam.sk o jej priazeň 6-timi fotografiami, ale aj menovite siedmimi hlavnými účastníkmi jeho realizácie. Porotou sa teda počas hlasovania stávali občania. Cenu verejnosti odovzdala pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR, ktorá pred tromi rokmi začala písať históriu odovzdávania týchto cien prvou dámou Slovenskej republiky.

Zámerom súťaže Stavba roka je už 17 rokov podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Stavby posudzovala 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou, ktorej predsedom bol známy nemecký architekt Dipl.- Ing., Acad. Arch. Igor Barta, autorizovaný architekt Bayerische Architektenkammer a do roku 2010 Ontario Association of Architects a nositeľ niekoľkých ocenení za realizované projekty v Nemecku i v zámorí. Jeho osobnostné, odborné a profesionálne kvality sa pozitívne prejavili aj na činnosti tejto poroty. Aj v tomto ročníku organizátor súťaže ABF Slovakia využila v jej štatúte zakotvený inštitút experta a porotu doplnil expert na inžinierske stavby Doc. Ing. Július Šoltész, PhD.

 

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, II. etapa

Autori architektonického riešenia: Ing. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica  

Projektant architektonickej časti: SAN - HUMA ´90 s. r. o. 

Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Milan Vaňuš 

Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. 

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Pecár  

Dozorná činnosť: Ing. Igor Šebo  

Stavebné náklady s DPH: 3,11 mil. € 

Lehota výstavby: 08/2009 – 02/2011

 

 

Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, Bratislava


Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár, Ing. arch. Ondrej Strýček
Projektant architektonickej časti: BOUDA a MASÁR architektonická kancelária, s.r.o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti - sanácia proti vlhkosti: Ing. Jozef Bako, CSc.
Hlavný zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Zdenek Barcaj
Dozorná činnosť: Ing. Milan Kočiš
Investičné náklady s DPH: 18,78 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 16,38 mil. €
Lehota výstavby: 02/2006 – 03/2011

 

Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava


Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Dušan Fischer, Ing. arch. Ján Jacko, Ing. arch. Richard Koseček, Ing. arch. Zoran Samoľ, Ing. Mojmír Vychodil
Autori interiérového riešenia: Ing. arch. Katarína Fischerová, Ing. arch. Dušan Kolenkáš, Ing. arch. Tamara Závodná, Ing. arch. Juraj Závodný
Projektant architektonickej časti: FISCHER, s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – protipožiarna ochrana: Ing. Ladislav Vámoš
Hlavný zhotoviteľ: INGSTEEL, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Köppl
Dozorná činnosť: Generálny investor Bratislavy
Stavebné náklady s DPH: 86,87 mil. €
Lehota výstavby: 05/2009 – 02/2011

 

PHOENIX ZEPPELIN Banská Bystrica


Autori architektonického riešenia a projektanti: Ing. arch. Branislav Hovorka, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Martin Paulíny
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Pavol Hubinský
Hlavný zhotoviteľ: DOPRASTAV, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Mikuš
Dozorná činnosť: Ing. Jozef Elias
Investičné náklady s DPH: 6,0 mil. €
Stavebné náklady s DPH: 5,0 mil. €
Lehota výstavby: 10/2009 – 11/2010

 

Zdroj : www.stavbaroka.eu

Zobrazenia: 1258

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

 -----------------------------------

Udalosti

Sponzorský odkaz:

stavební komunita poskytuje prostor pro výměnu informací souvisejících se stavebnictvím, architekturou a designem.

 

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt.

Výhodný predaj bytov Bratislava ponúka developer FINEP v rámci projektu Jégého alej IV!

Klimatizácie Daikin

Pri výbere klimatizácie dajte na kvalitu. Vyberte klimatizáciu Daikin.

© 2018  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby