Wavin v rámci svojho výrobného programu ponúka plastové šachty vyrábané ze PE a PP materiálu. V ponuke sú šachty v dimenziách 315, 400, Tegra 425, Tegra 600 a Tegra 1000

Wavin Revízne šachty DN 400 a 315

Revízne a čistiace šachty DN 400 a DN 315 sú určené pre beztlakové podzemné kanalizačné systémy. Šachty umožňujú vtok odpadovej,
dažďovej alebo povrchovej vody do systému kanalizačných potrubí a zavedenie čistiaceho, kontrolného a skúšobného zariadenia.
Šachty sú navrhnuté ako neprielezné a sú dodávané v dvoch variantoch šachtových rúr o priemeroch 315 a 400 mm.

Revízne šachty Wavin sa skladajú s nasledovných častí:

- Šachtové dno – široký výber rôznych typov
- Šachtová rúra so špecifickým profilom steny (vlnovec)
- Poklop s príslušenstvom - umožňuje montáž šachty do každého terénu

Šachtové dná sa vyrábajú metódou vstrekovania, popr. odstredivého odlievania plastu (PP). Týmito metódami vyrobené šachtové dno získa
optimálny tvar (spádu dna je 15‰) a hladké vnútorné plochy. Hydraulická charakteristika odplavovania nečistôt dosiahnutá týmto spôsobom
výroby a typom použitého materiálu zabraňuje vytváraniu usadenín.

Šachtová rúra je vyrobené z PP pre DN 400 a PVC pre DN 315 a má špeciálny vlnovcový profil, ktorý zabezpečuje aby sa napätia spôsobené
dopravou neprenášali na šachtové dno. Pružnosť materiálu a zvlnený tvar steny spôsobuje, že impulzy od vonkajších zaťažení sú prenášané
do okolitej zeminy a nie na konštrukciu šachty. Šachtová rúra sa správa ako „vak harmoniky“.

K šachtám sú dodávané poklopy a vtokové mreže v nasledujúcich triedach zaťaženia: A15, B125 , D400. Použitie poklopu resp. mreže závisí
od triedy zaťaženia v súlade s STN EN 124. Poklopy a mreže sa v závislosti od ich typu a mieste osadenia (napr. vozovka, chodník , zatrávnená
plocha a pod.) umiestňujú na šachovú rúru, teleskopický adaptér alebo betónový kónus.

Výhody revíznych šachiet Wavin:

- Jednoduchá manipulácia a montáž
- Nízka hmotnosť
- Systém tesnenia (tesnosť spojov do 0,5bar) – umožňuje použitie aj v prípade vysokej hladiny spodnej vody
- Ľahká úprava výšky šachty
- Jednoduché uloženie šachtového dna do nivelety
- Široký program typov šachtových dien
- Variabilita zostavy podľa požiadaviek
- Výborné hydraulické vlastnosti šachtového dna


Wavin TEGRA 425

Obrovský úspech kanalizačných šácht TEGRA 1000 a TEGRA 600 viedol k uvedeniu na trh novej revíznej šachty s výkyvnými hrdlami s neprielezným otvorom.
Šachta TEGRA 425 je najnovším výsledkom technického vývoja firmy Wavin a je nástupcom šatndardnej revíznej šachty DN 425 ponúkanej od roku 1994.

Zostava šachty sa skladá s troch častí:

- Šachtové dno – široký výber rôznych typov
- Šachtová rúra so špecifickým profilom steny (vlnovec)
- Poklop s príslušenstvom - umožňuje montáž šachty do každého terénu

Šachtová rúra a šachtové dno sú navzájom spojené nasunutím cez tvarované gumené tesnenie. Šachtová rúra má vlnovcový profil čo umožňuje stabilné uloženie
šachty z hľadiska pôsobenia vztlakovej spodnej vody (šachta sa nevyplavuje). Šachtová rúra je vyrábaná v rôznych dĺžkach (max. 6m), je možné ju skracovať podľa
požiadavky čím dosiahneme potrebnú výšku šachty.

Šachtové dná sú dodávané v alternatívach pre pripojenie PVC hladkého kanalizačného potrubia a PP korugovaného potrubia Wavin X-Stream. Šachtové dná majú
flexibilné hrdlá, ktoré umožňujú variabilné pripojenie kanalizačných potrubí s natočením hrdla až 7,5° v ľubovoľnom smere.

K šachtám sú dodávané poklopy a vtokové mreže v nasledujúcich triedach zaťaženia: A15, B125, D400. Použitie poklopu resp. mreže závisí od triedy zaťaženia
v súlade s STN EN 124. Poklopy a mreže sa v závislosti od ich typu a mieste osadenia (napr. vozovka, chodník , zatrávnená plocha a pod.) umiestňujú na šachovú rúru,
teleskopický adaptér alebo betónový roznášací prstenec.

Výhody šachty TEGRA 425

- Jednoduchá manipulácia a montáž
- Nízka hmotnosť
- Systém tesnenia (tesnosť spojov do 0,5bar) – umožňuje použitie aj v prípade vysokej hladiny spodnej vody
- Ľahká úprava výšky šachty
- Jednoduché riešenie pripojenia kanalizačných prípojok cez spojku „IN SITU“
- Jednoduché uloženie šachtového dna do nivelety
- Široký program typov šachtových dien
- Výborné hydraulické vlastnosti šachtového dna
- Flexibilné pripojenie potrubia (+/- 7,5°)
Wavin TEGRA 600

Kanalizačná šachta TEGRA 600 je neprielezná šachta s vnútorným priemerom šachtovej rúry 600 mm, základné časti šachty (šachtové dno, šachtová rúra) sú vyrobené z polypropylénu a umožňuje vtok
splaškovej, dažďovej alebo povrchovej vody do systému kanalizačných potrubí alebo stôk, zabezpečuje ich prevzdušňovanie a vetranie.

Zostava šachty sa skladá s troch častí:

- Šachtové dno – široký výber rôznych typov
- Šachtová rúra so špecifickým profilom steny (vlnovec)
- Poklop s príslušenstvom - umožňuje montáž šachty do každého terénu

Šachtová rúra a šachtové dno sú navzájom spojené nasunutím cez tvarované gumené tesnenie. Šachtová rúra má vlnovcový profil čo umožňuje stabilné uloženie šachty z hľadiska pôsobenia vztlakovej spodnej
vody (šachta sa nevyplavuje). Šachtová rúra je vyrábaná v rôznych dĺžkach (max. 6m), je možné ju skracovať podľa požiadavky čím dosiahneme potrebnú výšku šachty.
Šachtové dná sú dodávané v alternatívach pre pripojenie PVC hladkého kanalizačného potrubia a PP korugovaného potrubia Wavin X-Stream. Šachtové dná majú flexibilné hrdlá, ktoré umožňujú variabilné pripojenie
kanalizačných potrubí s natočením hrdla až 7,5° v ľubovoľnom smere.
K šachtám sú dodávané poklopy a vtokové mreže v nasledujúcich triedach zaťaženia: A15, B125, D400. Použitie poklopu resp. mreže závisí od triedy zaťaženia v súlade s STN EN 124. Poklopy a mreže sa v
závislosti od ich typu a mieste osadenia (napr. vozovka, chodník , zatrávnená plocha a pod.) umiestňujú na šachovú rúru, teleskopický adaptér alebo betónový roznášací prstenec.

Výhody šachty TEGRA 600

- Jednoduchá manipulácia a montáž
- Nízka hmotnosť
- Systém tesnenia (tesnosť spojov do 0,5bar) – umožňuje použitie aj v prípade vysokej hladiny spodnej vody
- Ľahká úprava výšky šachty
- Jednoduché riešenie pripojenia kanalizačných prípojok cez spojku „IN SITU“
- Jednoduché uloženie šachtového dna do nivelety
- Široký program typov šachtových dien
- Výborné hydraulické vlastnosti šachtového dna
- Flexibilné pripojenie potrubia (+/- 7,5°)Wavin TEGRA 1000 OG

Kanalizačná šachta TEGRA 1000 OG ( old generation ) je vstupná šachta s vnútorným priemerom 1000mm, vyrába sa technológiou vstrekovania polyetylénu a umožňuje vstup, prevzdušňovanie a vetranie systémov kanalizačných
potrubí alebo stôk na odvádzanie odpadovej, dažďovej a povrchovej vody gravitačne, alebo občas pri malej tlakovej výške. Kanalizačná šachta TEGRA 1000 OG sa môže použiť aj ako prečerpávacia šachta.
Šachta umožňuje inštaláciu vystrojenia pre zabezpečenie prečerpávania odpadových vôd pri tlakových kanalizáciách.

TEGRA 1000 OG – Európska vstupná šachta

Vstupná kanalizačná šachta šachta TEGRA 1000 OG je výsledkom európskeho projektu spoločností „Wavin Marketing a Technology“ v tesnej spolupráci s ďalšími spoločnosťami skupiny Wavin pôsobiacich v
rôznych krajinách Európy. Moderný „design“ rebrovanej štruktúry a tvar kužeľovitého kónusu zaručujú vynikajúcu pevnosť a húževnatosť, ktorá umožňuje odolávať vysokému napätiu, ktoré je spôsobené
ťažkou dopravou hlavne pri umiestnení šachty v komunikácii. Šachta bola podrobená množstvom testov, ktoré simulujú skutočné zaťažovacie podmienky. Počas týchto testov boli pre meranie napätia
použité najmodernejšie meracie metódy. Pri všetkých testoch sa dosiahli vynikajúce výsledky.


Výhody šachty TEGRA 1000 OG
- Jednoduchá manipulácia a montáž
- Nízka hmotnosť
- Systém tesnenia (tesnosť spojov do 0,5bar) – umožňuje použitie aj v prípade vysokej hladiny spodnej vody
- Ľahká úprava výšky šachty
- Jednoduché riešenie pripojenia kanalizačných prípojok cez spojku „IN SITU“
- Jednoduché uloženie šachtového dna do nivelety
- Široký program typov šachtových dien
- Výborné hydraulické vlastnosti

Šachta pozostáva z troch častí:

- Šachtové dno – široký výber rôznych typov
- Šachtová skruž - teleso šachty
- Kónus - asymetrická kužeľová redukcia šachty

Jednotlivé časti sú navzájom spojené nasunutím cez tvarované gumené tesnenie. Jednotlivé časti majú rebrovitú konštrukciu steny, čo umožňuje variabilitu hĺbky šachty v rozsahu od 1 280 mm do 5 000 mm.
Teleso šachty tvorí šachtová skruž s vonkajším rebrovaním, ktorá je na spodnej časti hrdlovaná. Vnútorná stena má dve nosné dosky, do ktorých sú inštalované rebríkové priečky (v odstupoch po 250 mm) z polyesterového profilu. Dĺžku telesa šachty je možné upravovať odrezaním podľa potreby a požiadaviek terénu v intervaloch podľa rebrovania a drážok na vonkajšej stene.
Redukcia DN 1000/DN 600 je prechodový kužeľový asymetrický medzikus umožňujúci vstup do šachty a jej uzatvorenie poklopom. Redukčný kužeľový medzikus je opatrený v priamej časti vstupným rebríkom, ktorého priečky priebežne s intervalom 250 mm nadväzujú na rebrík v telese šachty.
K šachtám sú dodávané poklopy a vtokové mreže v nasledujúcich triedach zaťaženia: A15, B125, C250, D400. Použitie poklopu závisí od triedy zaťaženia v súlade s STN EN 124 a vyžaduje elimináciu osových síl z cestnej premávky cez železobetónový roznášací prstenec príslušných rozmerov podľa požiadaviek projektanta.


Wavin TEGRA 1000 NG

Vstupná šachty TEGRA 1000 novej generácie NG s vlnovcovou šachtovou rúrou je vstupná kanalizačná šachta s vnútorným priemerom 1000 mm pre čistenie, revíziu a kontrolu kanalizačných potrubí. V súlade s STN EN 476 spĺňa požiadavky na bezpečnosť v mieste inštalácie. Okrem toho spĺňa požiadavky STN EN 13598-2 na vstupné plastové kanalizačné šachty a revízne komory v dopravných plochách a uložených hlboko v zemi.

Zostava šachty Tegra 1000 NG sa sklad z piatich základných prvkov:

- Šachtové dno s hydraulicky optimalizovanou kinetou a s výkyvnými hrdlami
- Šachtová rúra vlnovcová
- Rebrík s príslušenstvom
- Kónus - asymetrická kužeľová redukcia šachty
- Poklop s príslušenstvom

TEGRA 1000 NG je vhodná pre použitie do 6m hĺbky šachty s maximálnou prípustnou hladinou podzemnej vody 5m a do oblasti pre ťažké zaťaženie (SLW 60 trieda zaťaženia D400).
Jednotlivé šachtové dielce sú vyrobené z PP pričom sú navzájom spojené cez tvarové gumové tesnenie. Teleso šachty tvorí šachtová rúra vlnovcová s plnostennou konštrukciou pričom profil vĺn je prispôsobený pre inštaláciu vo vertikálnej polohe. Šachtová rúra má vnútorný priemer 1000mm pričom umožňuje svojim zrezaním (každých 10 cm) nastavenie potrebnej výšky šachty. Hydraulicky optimalizované šachtové dná zabezpečujú bezproblémový odtok splaškových vôd aj v prípade slabého prúdenia resp. zmien smeru prúdenia čo výrazne znižuje riziko zanesenia kanalizácie (potvrdené výsledkami hydraulických testov DS 2379). Šachtové dná majú zdvojenú konštrukciu. Monolitická časť s kinetou je spojená s doskou v tvare rebrovanej mriežky, ktorá zabezpečuje výstuž a ochranu monolitickej časti. Šachtové dná majú výkyvné hrdlá s natočením hrdla až 7,5° v ľubovoľnom smere pre pripojenie hladkých potrubí Dn 160 až 500 a korugovaného potrubia Wavin X-Stream DN 150 až DN 600. Ďalšou časťou šachty TEGRA 1000 NG je šachtový kónus, ktorý zabezpečuje prechod z priemeru DN 1000 na vstupný otvor DN 600 má excentrický tvar s valcovou časťou vlnovcového tvaru. Súčasťou kónusu sú úchyty na uchytenie ergonomického rebríka vyrobeného zo sklolaminátu, ktorý zabezpečuje vstup do vnútornej časti šachty. Rebrík je v dolnej časti šachty uchytený obručou.


Zobrazenia: 4351

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

 -----------------------------------

Udalosti

Sponzorský odkaz:

stavební komunita poskytuje prostor pro výměnu informací souvisejících se stavebnictvím, architekturou a designem.

 

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt.

Výhodný predaj bytov Bratislava ponúka developer FINEP v rámci projektu Jégého alej IV!

Klimatizácie Daikin

Pri výbere klimatizácie dajte na kvalitu. Vyberte klimatizáciu Daikin.

© 2018  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby