Talianom sa posledných 5 rokov zosypalo už 5 mostov - vrátane toho posledne tragicky zrúteného v Janove. Ale ani Slovenská republika sa nemôže chváliť jestvujúcim technickým stavom cestných mostov.

Na Slovensku sa stav mostov z roka na rok zhoršuje a je možno len otázka času, kedy sa niektorý napokon aj zrúti... :-(

Slovenská správa ciest vo svojej výročnej správe eviduje k 1.1.2018 celkovo 8066 mostov. Ich stavebný stav delí na sedem kategórií od bezchybného až po havarijný stav.

Mostov v najhorších troch kategóriách –„zlý“, „veľmi zlý“ a „havarijný“ je viac ako dvanásť percent a ich počet každým rokom postupne pribúda.

Na Slovensku od roku 2000 pribudlo asi 350 nových mostov, ale zároveň sa aj zhoršuje stav tých dávnejšie postavených. Všetkých mostov v havarijnom stave v roku 2000 bolo 18, v minulom roku ich už bolo 23.

Obr. : Najstarší, posledný kamenný klenbový most na 88-kilometrovom toku rieky Rimava, ktorý sa nachádza v Hnúšti – Maši po desaťročiach chátrania zachraňujú v týchto dňoch dobrovoľníci z občianskeho združenia (OZ) Horná Rimava.

 

Zoznam mostov na cestných úsekoch diaľníc, rýchlostných ciest a ciest 1. a 2. triedy, ktoré sú evidované SSC v havarijnom stave :

 

M118

59_067 Most nad poľnou cestou v k.ú. obce Valaská Dubová

M275

72_057 Most cez potok Štiavnička pri obci Jarabá

M660

78_018 Most cez potok v obci Námestovo

M804

68-015 Most cez potok pred obcou Plavnica

M1179

64_104 Most cez potok Rajčianka pred obcou Poluvsie

M1305

67_087 Most cez rieku Biela voda na št. hranici SR/PR v Lysej Poľane

M1638

67-083 Most cez potok Javorinka v obci Podspády

M1644

425-031 Most cez rieku Morava pri obci Brodské

M2308

18-509 Most cez miestny potok v obci Nacina Ves

M2562

77_020 Most cez miestny potok, k.ú. Hniezdne

M2619

67-015 Most cez Súľovský potok v obci Gemerská Poloma

M4118

18_389A Most cez inundačný otvor v meste Poprad

M4265

67_076 Most cez potok Biela za osadou Tatranská Kotlina

M4279

59_091 Most cez rieku Orava v obci Nižná nad Oravou

M5138

02_020 Most cez potok Hlavina

M6377

74_045 Most cez potok Hrabiny v obci Ubľa

M6810

18_459 Most cez bezmenný potok za obcou Medzianky

M6933

67_081 Most cez potok Javorina za obcou Ždiar

 

Podľa odpovede pracovníčky oddelenia technickej normalizácie Slovenskej správy ciest, sú havarijné mosty monitorované a priebežne v tomto roku aj opravované :

„Na vybraných mostoch sú počas roka vykonávané stavebné práce (rekonštrukcie / prestavby), stabebno-technický stav na takýchto mostoch bude aktualizovaný až po odovzdaní staveniska správcovi, po výkone hlavnej prehliadky mosta na novom / zrekonštruovanom moste osobou poverenou výkonom hlavných a mimoriadnych prehliadok. Mosty nachádzajúce sa v havarijnom stave sú priebežne monitorované a pre zachovanie premávky na týchto mostoch sa prijímajú nevyhnutné obmedzenia, vďaka ktorým je možné udržiavať mosty v prevádzkyschopnom stave až do doby výkonu rekonštrukcie či prestavby.“

 

Napriek uvedeným monitorovaniam, nevyhnutným obmedzeniam a postupným rekonštrukciám, je lepšie, pokiaľ sa to dá, zvoliť trasu mimo v zozname uvedených 18 mostov v havarijnom stave.

 

Zobrazenia: 78

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby