Na Klokočine ukončili druhú etapu – okruh 1 modernizácie potrubia

Spoločnosť Metrostav ukončila práce na druhej etape okruhu č.1 modernizácie vykurovacieho systému na nitrianskom sídlisku Klokočina 1.

Spoločnosť Metrostav bola poverená komplexnou rekonštrukciou zariadení pre distribúciu tepla v jednotlivých tepelných obvodoch ako aj inštaláciu nových zariadení pre odovzdávanie tepla v jednotlivých odovzdávajúcich staniciach tepla (OST). Okrem toho budú vybudované nové potrubné vedenia na prepojenie jednotlivých obvodov s centrálnym tepelným zdrojom a technologické zariadenia potrebné pre distribúciu tepla.

Investíciu realizuje Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., od roku 2019. Staré potrubné vedenia sú častým zdrojom havárií a tepelných strát, hlavným prínosom modernizácie je zvýšenie efektívnosti výroby tepla, zníženie tepelných strát v rozvodoch tepla a zníženie prevádzkových nákladov.

Spoločnosť Metrostav dodala novú technológiu a došlo k výmene jestvujúcich starých potrubných vedení za nové predizolované potrubia, ktoré distribuujú teplo do jednotlivých odovzdávajúcich staníc tepla (OST). „Momentálne sú všetky odovzdávajúce stanice tepla (OST) systému plne funkčné. Výmenníková stanica dodáva nielen teplo (ÚK), ale aj teplú vodu (TÚV),“ hovorí Ing. Ľuboš Žák, vedúci projektu za Metrostav.

Spoločnosť Metrostav bude práce realizovať v ďalších troch okruhoch počas rokov 2020, 2021 a 2022, vždy pred začiatkom vykurovacieho obdobia.

 

Viac informácií na www.metrostav.cz

Zobrazenia: 15

Komentáre k tomuto článku sú uzavreté

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby