Torzný, krútiaci moment

Premena jednotiek torzný, krútiaci moment

newton meter [N*m]:
newton centimeter [N*cm]:
newton millimeter [N*mm]:
kilonewton meter [kN*m]:
dyne meter [dyn*m]:
dyne centimeter [dyn*cm]:
dyne millimeter [dyn*mm]:
kilogram-force meter [kgf*m]:
kilogram-force centimeter [kgf*cm]:
kilogram-force millimeter [kgf*mm]:
gram-force meter [gf*m]:
gram-force centimeter [gf*cm]:
gram-force millimeter [gf*mm]:
ounce-force foot [ozf*ft]:
ounce-force inch [ozf*in]:
pound-force foot [lbf*ft]:
pound-force inch [lbf*in]:

.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby