MOREZ GROUP a.s. Zabezpečenie staveniska = turniketový kontajner

Kontajner rozdelený na turniketovú a samostatnú časť. Vstup na stavbu cez turnikety na základe prideleného oprávnenia- prístupové karty, evidencia dochádzky, kamerový systém, vjazdová rampa pre vstup vozidiel. Samostatná časť vrátnica- miestnosť pre obsluhu.

Komentár

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby