Prietokový objem

Premena jednotiek - prietokový objem

cubic meter/second [m3/s]:
cubic meter/day [m3/d]:
cubic meter/hour [m3/h]:
cubic meter/minute [m3/min]:
cubic centimeter/day [cm3/d]:
cubic centimeter/hour [cm3/h]:
cubic centimeter/minute [cm3/min]:
cubic centimeter/second [cm3/s]:
liter/day [L/d]:
liter/hour [L/h]:
liter/minute [L/min]:
liter/second [L/s]:
milliliter/day [mL/d]:
milliliter/hour [mL/h]:
milliliter/minute [mL/min]:
milliliter/second [mL/s]:
gallon (US)/day [gal (US)/d]:
gallon (US)/hour [gal (US)/h]:
gallon (US)/minute [gal (US)/min]:
gallon (US)/second [gal (US)/s]:
gallon (UK)/day [gal (UK)/d]:
gallon (UK)/hour [gal (UK)/h]:
gallon (UK)/minute [gal (UK)/min]:
gallon (UK)/second [gal (UK)/s]:
kilobarrel (US)/day [kbbl (US)/d]:
barrel (US)/day [bbl (US)/d]:
barrel (US)/hour [bbl (US)/h]:
barrel (US)/minute [bbl (US)/min]:
barrel (US)/second [bbl (US)/s]:
acre-foot/year [ac*ft/y]:
acre-foot/day [ac*ft/d]:
acre-foot/hour [ac*ft/h]:
hundred-cubic foot/day:
hundred-cubic foot/hour:
hundred-cubic foot/minute:
ounce/hour [oz/h]:
ounce/minute [oz/min]:
ounce/second [oz/s]:
ounce (UK)/hour [oz (UK)/h]:
ounce (UK)/minute [oz (UK)/min]:
ounce (UK)/second [oz (UK)/s]:
cubic yard/hour [yd3/h]:
cubic yard/minute [yd3/min]:
cubic yard/second [yd3/s]:
cubic foot/hour [ft3/h]:
cubic foot/minute [ft3/min]:
cubic foot/second [ft3/s]:
cubic inch/hour [in3/h]:
cubic inch/minute [in3/min]:
cubic inch/second [in3/s]:
pound/second (Gasoline at 15.5°C) [lb/s]:
pound/minute (Gasoline at 15.5°C) [lb/min]:
pound/hour (Gasoline at 15.5°C) [lb/h]:
pound/day (Gasoline at 15.5°C) [lb/d]:
kilogram/hour (Gasoline at 15.5°C) [kg/h]:
kilogram/day (Gasoline at 15.5°C) [kg/d]:

.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby