Moment zotrvačnosti

Premena jednotiek moment zotrvačnosti

kilogram square meter [kg*m2]:
kilogram square centimeter [kg*cm2]:
kilogram square millimeter [kg*mm2]:
gram square centimeter [g*cm2]:
gram square millimeter [g*mm2]:
kilogram meter square sec [kgf*m*s2]:
ounce square inch [oz*in2]:
ounce inch square second [ozf*in*s2]:
pound square foot [lb*ft2]:
pound foot square second [lbf*ft*s2]:
pound square inch [lb*in2]:
pound inch square second [lbf*in*s2]:
slug square foot [slug*ft2]:

.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby