Rýchlosť

Premena jednotiek rýchlosti

meter/second [m/s]:
meter/hour [m/h]:
meter/minute [m/min]:
kilometer/hour [km/h]:
kilometer/minute [km/min]:
kilometer/second [km/s]:
centimeter/hour [cm/h]:
centimeter/minute [cm/min]:
centimeter/second [cm/s]:
millimeter/hour [mm/h]:
millimeter/minute [mm/min]:
millimeter/second [mm/s]:
foot/hour [ft/h]:
foot/minute [ft/min]:
foot/second [ft/s]:
yard/hour [yd/h]:
yard/minute [yd/min]:
yard/second [yd/s]:
mile/hour [mi/h]:
mile/minute [mi/min]:
mile/second [mi/s]:
knot [kt, kn]:
knot (UK) [kt (UK)]:
Velocity of light in vacuum [c]:
Cosmic velocity - first:
Cosmic velocity - second:
Cosmic velocity - third:
Earth's velocity:
Velocity of sound in pure water:
Mach (20°C, 1 atm):
Mach (SI standard):

.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby