Merná tepelná kapacita

Premena jednotiek merná tepelná kapacita

joule/kilogram/K [J/(kg*K)]:
joule/kilogram/°C [J/(kg*°C)]:
joule/gram/°C [J/(g*°C)]:
kilojoule/kilogram/K [kJ/(kg*K)]:
kilojoule/kilogram/°C [kJ/(kg*°C)]:
calorie (IT)/gram/°C [cal/(g*°C)]:
calorie (IT)/gram/°F [cal/(g*°F)]:
calorie (th)/gram/°C [cal (th)/(g*°C)]:
kilocalorie (IT)/kg/°C [kcal/(kg*°C)]:
kilocalorie (th)/kg/°C [kcal /(kg*°C)]:
kilocalorie (IT)/kilogram/K [kcal/(kg*K)]:
kilocalorie (th)/kg/K [kcal (th)/(kg*K)]:
kilogram meter/kg/K [kgf*m/(kg*K)]:
pound foot/pound/°R [lbf*ft/(lb*°R)]:
Btu (IT)/pound/°F [Btu/(lb*°F)]:
Btu (th)/pound/°F [Btu (th)/(lb*°F)]:
Btu (IT)/pound/°R [Btu/(lb*°R)]:
Btu (th)/pound/°R [Btu (th)/(lb*°R)]:
Btu (IT)/pound/°C [Btu/(lb*°C)]:
CHU/pound/°C [CHU/(lb*°C)]:

.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby