Výhrevnosť

Premena jednotiek výhrevnosť (objem)

joule/cubic meter [J/m3]:
joule/liter [J/L]:
megajoule/cubic meter [MJ/m3]:
kilojoule/cubic meter [kJ/m3]:
kilocalorie (IT)/cubic meter [kcal/m3]:
calorie (IT)/cubic centimeter [cal/cm3]:
therm/cubic foot [therm/ft3]:
therm/gallon (UK) [therm/gal (UK)]:
Btu (IT)/cubic foot [Btu/ft3]:
Btu (th)/cubic foot [Btu (th)/ft3]:
CHU/cubic foot [CHU/ft3]:
cubic meter/joule [m3/J]:
liter/joule [L/J]:
gallon (US)/horsepower [gal (US)/hp]:
gallon (US)/horsepower (metric):

.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby