Uhlová rýchlosť

Premena jednotiek uhlová rýchlosť

radian/second [rad/s]:
radian/day [rad/d]:
radian/hour [rad/h]:
radian/minute [rad/min]:
degree/day [°/d]:
degree/hour [°/h]:
degree/minute [°/min]:
degree/second [°/s]:
revolution/day [r/d]:
revolution/hour [r/h]:
revolution/minute [r/min]:
revolution/second [r/s]:

.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby