Uhlové zrýchlenie

Premena jednotiek uhlové zrýchlenie

radian/square second [rad/s2]:
radian/square minute [rad/min2]:
revolution/square second [r/s2]:
revolution/minute/second [r/(min*s)]:
revolution/square minute [r/min2]:

.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby