Zrýchlenie

Premena jednotiek zrýchlenia

decimeter/square second [dm/s2]:
meter/square second [m/s2]:
kilometer/square second [km/s2]:
hectometer/square second [hm/s2]:
dekameter/square second [dam/s2]:
centimeter/square second [cm/s2]:
millimeter/square second [mm/s2]:
micrometer/square second [µm/s2]:
nanometer/square second [nm/s2]:
picometer/square second [pm/s2]:
femtometer/square second [fm/s2]:
attometer/square second [am/s2]:
gal [Gal]:
galileo [Gal]:
mile/square second [mi/s2]:
yard/square second [yd/s2]:
foot/square second [ft/s2]:
inch/square second [in/s2]:
Acceleration of gravity [g]:

.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby