Wienerberger Brick Award je prestížna súťaž, ktorá oceňuje invenčnú architektúru stavieb z tehál. Každé dva roky ju vyhlasuje najväčší svetový výrobca tehál Wienerberger AG. Odborná porota predstavila 50 nominovaných diel, ktoré ašpirujú na ocenenie v jednej z piatich kategórií. Verejnosť spozná laureátov ceny v máji 2016.

Do Wienerberger Brick Award 2016 prihlásili architektonické ateliéry z celého sveta viac ako 600 inovatívnych projektov. Odborná porota vybrala 50 diel, ktoré najviac zodpovedali hodnotiacim kritériám. Tie zohľadňujú nielen všeobecnú kvalitu architektúry a inovatívny prístup k stvárneniu exteriéru a interiéru za pomoci obratného využitia tehál, ale aj funkčnosť, udržateľnosť a energetickú  hospodárnosť stavieb. Osobitná pozornosť sa tiež venuje estetickému prepojeniu samotnej budovy s jej okolím.

Víťazi Wienerberger Brick Award 2016 budú vyhlásení 19. mája 2016 na slávnostnom galavečeri. Cena sa udeľuje v nasledujúcich kategóriách, pričom jeden z víťazov získa hlavné ocenenie:

  • rodinné a bytové domy,
  • verejné budovy, riešenie verejného priestranstva,
  • revitalizované objekty slúžiace „novému účelu", kreatívne a inšpirujúce príklady rekonštrukcií tehlových stavieb,
  • urbanistické začlenenie stavby, prinášajúce inovatívne riešenia rešpektujúce súčasnú situáciu a okolie stavby, (pri súčasnom trende urbanizácie bojujúcom s nedostatkom priestoru),
  • udržateľný rozvoj vo výstavbe (riešenia šetrné voči životnému prostrediu, efektívne využívanie energií a ich zdrojov, využitie miestnych zdrojov, charakter a kvalita stavby a pod.).

Členmi odbornej poroty Wienerberger Brick Award 2016 sú Wang Shu, nositeľ prestížnej Pritzkerovej ceny z roku 2012, Laura Andreini, finalistka súťaže Mies van der Rohe 2015 a Rudolf Finsterwalder, víťaz súťaže Fritza Högera 2014. Všetky nominované diela budú zaradené do publikácie BRICK´16, ktorá je trvalou formou prezentácie nominovaných a ocenených stavieb.

 

Nominované architektonické diela si môžete pozrieť tu: clay-wienerberger.com/brick-award

Zobrazenia: 140

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby