Oplechovanie záveterných líšt a odkvapovej rímsy kazetami z falcovaného plechu

Strecha patrí k najdôležitejšej konštrukcii na rodinnom dome a nemalou mierou prispieva k celkovému výzoru vášho domu. Krytina je jedna vec a detaily na streche vec druhá. Práve spôsob oplechovaní a ríms a záveterných líšt vám napovie, aký remeselník strechu realizoval. Použitie klampiarskych prvkov je náročná práca a to mnohí neradi realizujú. O to viac je fajn, keď sa s klampiarmi dohodnete a vyžiadate si kvalitné detaily. Detaily s použitím tex skrutiek je zlá voľba. Lišty sú pokrútené, vlnia sa a znižuje výsledný efekt.

Pozrite si doleuvedené obrázky a budem rád, keď sa necháte inšpirovať.

Spôsoby oplechovania záveterných líšt a odkvapových ríms:

Záveterné lišty z fasádnych kaziet

Záveterné lišty z fasádnych kaziet

Spôsob oplechovania záveterných líšť

Záveterné lišty z kaziet z falcovaného plechu

Kazety z falcovaného plechu

Podbitie strechy falcovaný plech

Keď je rímsa zrealizovaná z fasádnych kaziet v miestach odkvapového systému, môžete si byť istý, že máte na dome dokonalý detail. Dažďová voda tečúca do odkvapového systému odkvapkáva na rímsu a poškodzuje ju, keď je z dreva alebo zo silikátovej omietky. Rímsa z fasádnej kazety je nenasiakavá, vodotesná a nekoroduje, ak je z hliníka. Práve toto je najdôležitejší argument prečo sa rozhodnúť práve pre tento detail. Porozprávajte sa s klampiarmi o tom a zrealizujte si tento detail aj vy.

Ďalšie informácie sú na www.marcus.sk alebo na tel.: +421 907 565 301

Zobrazenia: 9

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby