Stanovisko Prezídia HaZZ SR o preukazovaní požiarnej odolnosti v zmysle § 8 vyhlášky MV SR č. 94/2004.

Požiarna odolnosť sa určuje:

  • na základe počiatočnej skúšky typu (zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch  v znení neskorších predpisov);
  • výpočtom podľa technickej normy ( v tých prípadoch keď je možné všetky rozhodujúce súčinitele vyjadriť výpočtom , napr. podľa tzv. „Eurokódov na navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru“);
  • skúškou a výpočtom ( v tých prípadoch keď skúškou nie je možné vyjadriť a preukázať všetky rozhodujúce súčinitele ovplyvňujúce požiarnu odolnosť skúšanej konštrukcie ).

Zobrazenia: 471

Komentár


PROJEKTANT
Komentár osoby Kamil Vargovský o Marec 23, 2011 na 14:27
Platí pravdaže.

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby