Energetická efektívnosť starších domov je vo väčšine prípadov na veľmi nízkej úrovni. Vďaka modernizácii môžeme získať pohodu a vysoký štandard bývania aj v staršom objekte. Stačí nám len vedieť ako nájsť rizikové miesta a ako sa ich zbaviť.

Po dôkladnej analýze, ktorá by mala ukázať všetky kritické body, tzv. tepelné mosty na objekte, môžeme pristúpiť k samotnej renovácii. Tepelné mosty v prvom rade ovplyvňujú tepelné straty budovy, teda potrebu tepla na vykurovanie a tým aj náklady na vykurovanie. Tepelné mosty spôsobuj takisto vznik hygienických problémov, ktoré sa prejavujú kondenzáciou vodnej pary na vnútornom povrchu stavebných konštrukcií. Často to môže skončiť aj rastom plesní. Plesne vznikajú aj v miestach, kde vplyvom nesprávneho riešenia dochádza k zatekaniu zrážkovej vody alebo stekaniu skondenzovanej vodnej pary. Najlepším spôsobom, ako dosiahnuť redukovanie tepelných mostov je zateplenie konštrukcie, napríklad kontaktným zatepľovacími systémami.

 

Na analýzu tepelných únikov existuje mnoho metód. Najviac informácií poskytujú termovízne merania využívajúce fyzikálny jav, pri ktorom povrch každého telesa vyžaruje elektromagnetické žiarenie. Nameria sa intenzita žiarenia a z nej sa určí teplota. So zvyšovaním teploty telesa rastie aj intenzita vyžarovania. Základnou podmienkou kvalitného merania je zabezpečiť, aby povrchové teplotné rozdiely boli spôsobené iba tepelnými únikmi. Meraná budova musí byť v ustálenom stave, rozdiel teplôt medzi vnútorným a vonkajším prostredím by mal byť aspoň 10°C. Nie je vhodné vykonávať merania, keď na budovu svieti priame slnečné svetlo, pretože sa zvyšuje povrchová teplota a teplotné rozdiely spôsobené tepelnými stratami sú prekryté.

 

Termovízne snímky nám presne určia kritické miesta, kadiaľ sa stráca teplo. V podstate ide o miesta, kde dochádza k prerušeniu celistvosti prebiehajúcich vrstiev stavebnej konštrukcie alebo miesta, kde spájaním či stykovaním stavebnej konštrukcie vznikajú detaily, ktoré majú väčšinou odlišnú materiálovú skladbu ako ostatná časť stavebnej konštrukcie.

Medzi kritické miesta patria napr. kúty vytvorené stykom jedného alebo viacerých druhov stavebných konštrukcií, stĺpy v obvodovom plášti, konzoly balkónov, preklady, zmeny v materiálovej tvorbe konštrukcie vrátane vzduchových dutín, zmeny hrúbok jednotlivých vrstiev stavebnej konštrukcie, nosný rošt, spojovacie prvky.

 

Pri zamedzení vzniku tepelných mostov môže pomôcť:

 

• prevetrávaná či kontaktná tepelná izolácia;
• zníženie vlhkosti vzduchu v interiér;
• precízne riešenie konštrukčných detailov;
• riešenie styku vodorovnej konštrukcie (stropu, balkónovej konzoly) so zvislou konštrukciou (stenou) vložením tepelnej izolácie ku stužujúcemu vencu alebo použitím takzvaných ISO nosníkov (tepelná izolácia hrubá 5 cm len čiastočne eliminuje tepelný most, nedosiahne rovnaký tepelný odpor ako priľahlá stena;
• dodržiavanie technologických postupov a predpísanej hrúbky izolácie podľa teplotného pásma, v ktorom je stavba umiestnená, a podľa materiálu, z ktorého bola zhotovená (z tehál, kameňa alebo panelov);
• odhalenie skrytej poruchy meraním povrchových teplôt bodovo (ak predpokladáme existenciu tepelného mosta v konkrétnom mieste) alebo plošným meraním pomocou termovízie (na overenie možných tepelných mostov a na stanovenie ich prípadnej polohy).

Zobrazenia: 1812

Komentár


DIZAJNÉR
Komentár osoby Jozef Palguta o November 29, 2011 na 10:04

: )  asi u nás platia iné fyzikálne zákony no predstav si ze tá voda sa odparuje smerom hore ako vobláčky. Taktiež si myslím že časť je vstrebávana cez murivo. Ako som už vravel okno tam mám, len som ho kvôli chladu sezónne zaizoloval. Z toho dôvodu tam chcem dať trubicu s ventilátorom a spätnou klapkou (ňou zabrániť vtekaniu studeného vzduchu do pivnice) aby v pravidelných intervaloch odvetrávala vlhkosť a puch. 

No dobre, tak ja tam tú trubicu aj tak pichnem a neskôr dam vedieť ako to dopadlo, heh. Tak zatial )


PROJEKTANT
Komentár osoby Alexandra Kirková, Ing. o November 29, 2011 na 7:50

ahoj :)

no zdá sa mi divné, že vlhkosť z pivnice sa dostane hore :), nemalo by sa to stať, podľa mňa stačí pivnicu len odvetrať výrezom do steny,  spraviť tam otvor ( buď kruh alebo štvorec) , veľkosť otvora závisí od veľkosti pivnice, nemusíš tam dávať ventilátor.

 


DIZAJNÉR
Komentár osoby Jozef Palguta o November 28, 2011 na 10:20

Ahoj! )

Bývam v dome postaveného na začiatku 20. storočia rozdeleného na dva byty, vrchný a spodný v ktorom som ja. S nadmernou vlhkosťou ktorá je pre mňa samozrejmosťou a tepelnými mostami robím čo môžem kedže sťahovanie zatiaľ do úvahy neprichádza. 

Zdrojom vlhkosti nie sú ani tak tepelné mosty ktoré som eliminoval ako spodná voda vytláčana z pivnice. Domáci nemá záujem o drenážnu jamu a ja ju za svoje hradiť nebudem. Kedže som kvôli tepelným stratám sezónne zaizoloval pivničné okno voda a PUCH sa odvetrávaju rovno no bytu, čo nie je dva krát príjemne.. 

Pomôže odvetrávacia trubica priemeru 100 mm, ktorá bude umiestnená na pivničnej podlahe a odsávanie bude poháňané 6W ventilátorom zo spätnou klapkou v 4 hodinových intervaloch?

 

Vďaka!

 


STAVEBNÝ DOZOR
Komentár osoby Ladislav Mihálik o Júl 14, 2011 na 21:07
veru, aj v medziľudských vzťahoch je v posledných rokoch zaznamenaný extrémny únik tepla, ale výrobcov "sklenej vaty" to necháva ľahostajných ...  

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

 -----------------------------------

Udalosti

Sponzorský odkaz:

stavební komunita poskytuje prostor pro výměnu informací souvisejících se stavebnictvím, architekturou a designem.

 

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt.

Výhodný predaj bytov Bratislava ponúka developer FINEP v rámci projektu Jégého alej IV!

Klimatizácie Daikin

Pri výbere klimatizácie dajte na kvalitu. Vyberte klimatizáciu Daikin.

© 2018  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby