Zákon č.555/2005 Zb.z - Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 555/2005 Z. z. - úplné znenie

Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


Tento zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.

 • § 1 Predmet úpravy
 • § 2 Postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
 • § 3 Energetická hospodárnosť budov
 • § 4 Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov
 • § 5-6Energetická certifikácia
 • § 7 Energetický certifikát
 • § 8 Povinnosti vlastníka budovy
 • § 9 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
 • § 10 Štátny dozor
 • § 11 Správne delikty
 • § 12 Priestupky
 • § 13-15 Záverečné ustanovenia

STIAHNUŤ ZÁKON : Zákon č. 555/2005 Z. z. - úplné znenie

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby