Stavbu by ste mali mať poistenú už s prvým výkopom. Ako stavba rastie pred očami, stúpa aj hodnota vášho majetku, ktorý by mohol byť poškodený, alebo zničený požiarom, víchricou, alebo inou udalosťou. Pri poisťovaní stavby by ste mali pamätať na niekoľko dôležitých bodov.

Kým začnete stavať

Kým vôbec zažiadate o stavebné povolenie, zistite si, či váš pozemok je na bezpečnom mieste z hľadiska rizika povodne. V povodňových oblastiach vôbec neodporúčame stavať. Poisťovne takéto škody preplácajú len vo veľmi obmedzenej miere.

Vopred musí byť jasné, či ide o trvalo obývaný dom, alebo rekreačnú budovu, pretože poisťovne poskytujú rôzne podmienky, obmedzenia a výluky pri rôznom spôsobe využitia.

Dôležité veci pri poistení

Stavba sa vždy poisťuje na poistnú sumu, ktorá je rovná hodnote dobudovaného diela - berie sa, ako keby už bola postavená. Napr.: máte zatiaľ vybudované základy za 10 000 EUR, ale stavbu si poisťujete na 200 000 EUR, čo je konečná cena stavby. Stavbu je možné poistiť len s platným stavebným povolením, inak by bola poistka neplatná. Poistenie stavby po kolaudácií môže plynule pokračovať ďalej už ako poistenie obytnej budovy.

Počas výstavby poistenej stavby sú obyčajne kryté len základné riziká, alebo je rozsah poistenia obmedzený, po kolaudácii už poisťovne kryjú celý rozsah rizík. Napr.: vytopenie z vodovodného potrubia poisťovňa preplatí až po vykonaní tlakovej skúšky vodovodného potrubia. Rovnako je limitom obmedzená aj krádež vlámaním pri odcudzení stavebných súčastí.

Osobitnou kapitolou je rekonštrukcia, alebo prestavba. Ak máte štandardné poistenie rodinného domu a chcete rekonštruovať strechu, pričom niekoľko hodín je odokrytá, medzitým sa spustí prudký lejak a zatopí vám celý dom, toto vám žiadna poisťovňa nepreplatí, pretože vo všeobecných poistných podmienkach býva výluka na škody pri rekonštrukcii.

V prípade, že vykonávate prestavbu, modernizáciu alebo úplnú rekonštrukciu staršieho domu, tým pravdepodobne zvýšite jeho hodnotu a mali by ste si súčasnú poistnú zmluvu dali prepracovať dobre školenému poisťovaciemu agentovi.

Pred podpísaním poistnej zmluvy si dôkladne preštudujte poistné podmienky a prípadne dajte posúdiť zmluvu právnikovi.

Pozor na krádež

Súkromný stavebník si zvykne navoziť do hrubej stavby väčšie množstvo materiálu. Toto neodporúčame robiť, pretože krádež stavebného materiálu je obmedzená pomerne malými sumami a naviac v čase krádeže musí byť prekonaná prekážka, čo nie vždy objekt vo výstavbe v čase krádeže spĺňa. Preto odporúčame objednávať materiál tak, aby bol ihneď bezprostredne zabudovaný do stavby. Na toto si dajte pozor najmä pri stavebnom materiáli, ktorý je atraktívny pre zlodejov (dlažba, vodovodné batérie, okná, obkladačky, zariaďovacie predmety, kotol...).

Vopred myslite na zabezpečenie domu pred krádežou vlámaním inštaláciou vhodných stavebných prvkov - bezpečnostné dvere s vhodným bezpečnostným uzamykacím systémom, bezpečnostné fólie na okná. Stupeň zabezpečenia proti vlámaniu sa posudzuje podľa najslabšieho vstupu. Tzn. ak máte napríklad tri vstupy do domu, za úroveň zabezpečenia sa rátajú tie najslabšie zabezpečené. Odporúčame dopredu myslieť na inštaláciu Elektronického zabezpečovacieho systému (EZS), a to ešte pred dokončením hrubej stavby. Rozvody pre EZS inštalujte pod vnútorné omietky, aj keď dnes už existujú bezdrôtové systémy. Poraďte sa s odborníkmi.

Zobrazenia: 303

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby