Kategórie pôdy a ich charakteristika z hľadiska vodopriepustnosti

Pôdy a ich charaktiristika z hľadiska vodonepriepustnosti

Koeficient filtrácie  kf (m/deň)

Kategória pôdy I. Dobre priepustné kf 10

Riečny štrk

300 - 500

Štrk

100 - 125

Piesok :

·         hrubozrnný s prevládajúcou frakciou 0,5 -1

·         hrubozrnný mierne ílový s prevládajúcou frakciou 0,5 -1

·         Strednozrnný , rovnorodý s prevládajúcou frakciou 0,25 - 0,5

·         Strednozrnný, hlinitý s prevládajúcou frakciou 0,25 - 0,5

·         Drobnozrný, hlinitý s prevládajúcou frakciou 0,1 - 0,25

 

60 - 75

35 - 40

35 - 50

20 - 25

10 - 15

Kategória pôdy II. Vodopriepustné kf = 1 až 10

Piesky, popraskané horniny

1 - 10

Piesok prachový rovnorodý s prevládajúcou frakciou 0,01-0,05

1,5 - 5

Kategória pôdy III. Málo vodopriepustné kf = 0,01 až 1

Sliene, pieskovce

0,01 - 1

Piesok prachový, ílovitý s prevládajúcou frakciou 0,01 - 0,05

0,5 - 1

Hlinito piesčitá pôda

0,3 - 1

Hlinitý piesok

0,08-1

Kategória pôdy IV. Celkom málo vodopriepustné kf = 0,001 až 0,01

Ílovité pieskovce, hlinitopiesčité pôdy

0,001 - 0,01

Kategória pôdy V. Nepriepustné, prakticky vodovzdorné kf ≤ 0,001

Mastné hlinitopiesčité pôdy

menej než 0,001

 

Kategórie pôdy a ich charakteristika z hľadiska vodopriepustnosti.pdf

Koeficient filtrácie kf je meradlom na rozdelenie zemín podľa stupňa priepustnosti. Vzhľadom
na veľkú variabilitu v zložení zemín sa údaje o koeficientoch priepustnosti zemín v jednotlivých odborných prameňoch od seba líšia. 

Kategórie pôdy a ich charakteristika z hľadiska vodopriepustnosti

Pôdy a ich charaktiristika z hľadiska vodonepriepustnosti

Koeficient filtrácie  kf (m/deň)

Kategória pôdy I. Dobre priepustné kf
10

Riečny štrk

300 - 500

Štrk

100 - 125

Piesok :

·         hrubozrnný s prevládajúcou frakciou 0,5 -1

·         hrubozrnný mierne ílový s prevládajúcou
frakciou 0,5 -1

·         Strednozrnný , rovnorodý s prevládajúcou
frakciou 0,25 - 0,5

·         Strednozrnný, hlinitý s prevládajúcou frakciou
0,25 - 0,5

·         Drobnozrný, hlinitý s prevládajúcou frakciou
0,1 - 0,25

 

60 - 75

35 - 40

35 - 50

20 - 25

10 - 15

Kategória pôdy II. Vodopriepustné kf =
1 až 10

Piesky, popraskané horniny

1 - 10

Piesok prachový rovnorodý s prevládajúcou frakciou 0,01 - 0,05

1,5 - 5

Kategória pôdy III. Málo vodopriepustné kf =
0,01 až 1

Sliene, pieskovce

0,01 - 1

Piesok prachový, ílovitý s prevládajúcou frakciou 0,01 - 0,05

0,5 - 1

Hlinito piesčitá pôda

0,3 - 1

Hlinitý piesok

0,08-1

Kategória pôdy IV. Celkom málo vodopriepustné kf =
0,001 až 0,01

Ílovité pieskovce, hlinitopiesčité pôdy

0,001 - 0,01

Kategória pôdy V. Nepriepustné, prakticky vodovzdorné kf ≤ 0,001

Mastné hlinitopiesčité pôdy

menej než 0,001

Zobrazenia: 1696

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby