Krajský stavebný úrad v Košiciach (zobraziť na mape)
Komenského 52, 041 26 Košice
tel: 055/6001451, 055/6001450
fax: 055/6338419
e-mail: sekretariat@ke.ksu.sk, prednosta@ke.ksu.sk
web: www.ke.ksu.sk

Krajský stavebný úrad v Prešove (zobraziť na mape)
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
tel: 051/7081111, 051/7082382, 051/7082340
fax: 051/7732663
e-mail: sekretariat@po.ksu.sk
web: www.po.ksu.sk

Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici (zobraziť na mape)
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
tel: 048/4306 410
fax: 048/4306 410
e-mail: bb.ksu@bb.ksu.sk
web: www.bb.ksu.sk

Krajský stavebný úrad v Žiline (zobraziť na mape)
Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina
tel: 041/5643325, 041/5643425
fax: 041/5643325
e-mail: sekretariat@za.ksu.sk
web: www.za.ksu.sk

Krajský stavebný úrad v Nitre (zobraziť na mape)
Lomnická č. 44, 949 01 Nitra
tel: 037/6930340
fax: 037/6523212
e-mail: prednosta@nr.ksu.sk
web: www.nrksu.sk

Krajský stavebný úrad v Trenčíne (zobraziť na mape)
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
tel: 032/7411111, 032/7411491, 032/7434568
fax: 032/7435571
e-mail: ksu@tn.ksu.sk

Krajský stavebný úrad v Trnave (zobraziť na mape)
Kollárova 8, 917 02 Trnava
tel: 033/5564329, 033/5564328
fax: 033/5564459
e-mail: prednosta@tt.ksu.sk
web: www.ttksu.sk

Krajský stavebný úrad v Bratislave (zobraziť na mape)
Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava 45
tel.: 02/ 59364285
fax.:02 / 59364339
e-mail: ksu.bratislava@ba.ksu.sk
web: www.ba.ksu.sk

Zobrazenia: 1168

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby