Peter Olšavský - Články (89)

Stonehenge - IKEA návod na postavenie

Stonehenge, historická stavba, opradená záhadami okolo jej využívania a jej výstavby, odhalila svoje tajomstvo. Podarilo sa objasniť, ako bola táto monumentálna architektúra postavená. Vďaka dlhoročným výskumom môžme presne zrekonštruovať postup jej výstavby. Ak by niekto mal záujem o postavenie si svojho vlastného "kamenného kruhu" bol vypracovaný návod, ako sa tejto úlohy…

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Máj 12, 2011 o 21:30 — 11 komentáre(-ov)

Výpočet prietoku zrážkovej vody podľa STN 73 6760

 

Prietok zrážkovej vody Qr  l/s z odkanalizovanej plochy sa vypočíta podľa vzťahu:

 

Qr = r . A . C          [l/s.]

 …

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Apríl 9, 2011 o 16:42 — Žiadne komentáre

Výdatnosť dažďa pre kanalizačné systémy so žľabmi

 

Zdroj: STN 73 6760 Kanalizácia v budovách

 

 

Súvisiace články:

  Výpočet prietoku zrážkovej vody podľa STN 73 6760

 …

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Apríl 9, 2011 o 16:41 — Žiadne komentáre

Účinná plocha strechy podľa STN EN 12506-3

Pri výpočte účinnej plochy strechy sa nezohľadňuje vplyv účinku vetra pokiaľ národné a miestne predpisy alebo zvyklosti nestanovujú inak.  

 

Keď sa nezohľadňuje účinok vetra, počíta sa účinná plocha strechy podľa:

                                                    A = LR . B [m…

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Apríl 9, 2011 o 16:41 — Žiadne komentáre

Súčiniteľ odtoku zrážkovej vody C

 

Zdroj: STN 73 6760 Kanalizácia v budovách

 

 

Súvisiace články:

  Výpočet prietoku zrážkovej vody podľa STN 73 6760

 …

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Apríl 9, 2011 o 16:30 — Žiadne komentáre

Je možné vidieť cez betón? Je.

Betón má niekedy zlú povesť - ako drsný, pevný, studený na dotyk a ťažký materiál. Litracon ale zmenil tento pohľad na betón. Kreatívny nápad, ktorý z tohto materiálu urobil svetlopriepustný betón. 

 

Betón obsahuje optické vlákna, ktorá prebiehajú z jedného konca betónu na druhú stranu prefabrikovaných blokov  a účinne prenášať …

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Marec 15, 2011 o 22:00 — 9 komentáre(-ov)

Najškaredšie hotely sveta

 

 

Spoločnosť AOL Travel zverejnila zoznam 14tich najškaredších hotelov na svete. V rebríčku sa umiestnila aj slovenská stavba, Hotel Spirit v Bratislave.

 

 

 

 

 

 …

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Marec 11, 2011 o 13:00 — 4 komentáre(-ov)

Faktor zakúrenia f RH pre obytné budovy, nočný teplotný útlm maximálne 8hÚčinná (merná) hmotnosť budovy je rozdelená do troch kategórií nasledovne:

  • s vysokou mernou hmotnosťou budovy (betónové podlahy a stropy kombinované s tehlovými alebo betónovými stenami);
  • so strednou mernou hmotnosťou budovy (betónové podlahy a stropy a ľahké steny);
  • s nízkou mernou hmotnosťou budovy (zavesené stropy, zvýšené…
Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Marec 7, 2011 o 17:00 — Žiadne komentáre

Faktor zakúrenia f RH pre iné ako obytné budovy, nočný teplotný útlm maximálne 12hÚčinná (merná) hmotnosť budovy je rozdelená do troch kategórií nasledovne:

  • s vysokou mernou hmotnosťou budovy (betónové podlahy a stropy kombinované s tehlovými alebo betónovými stenami);
  • so strednou mernou hmotnosťou budovy (betónové podlahy a stropy a ľahké steny);
  • s nízkou mernou hmotnosťou budovy (zavesené stropy, zvýšené podlahy a…
Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Marec 7, 2011 o 17:00 — Žiadne komentáre

Minimálna intenzita výmeny vonkajšieho vzduchu - n min

 

Zdroj: STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu

 

 

 

Súvisiace články:

    Výpočet tepelného príkonu podľa STN…

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Marec 7, 2011 o 16:00 — 2 komentáre(-ov)

Teplotný korekčný faktor, fk

teplotný korekčný faktor pre stavebný prvok (k), ktorý zohľadňuje rozdiel medzi teplotou príslušnej miestnosti a vonkajšou výpočtovou teplotou

 

 

Zdroj: STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu

 

 

 

Súvisiace…

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Marec 7, 2011 o 15:30 — Žiadne komentáre

Teplotný korekčný faktor, fΔΘ

teplotný korekčný faktor zohľadňuje doplnkovú tepelnú stratu miestností vykurovaných na vyššiu teplotu ako susediace vykurované miestnosti, napr. kúpeľňa je vykurovaná na 24 °C

 

Zdroj: STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu

 

 

 …

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Marec 7, 2011 o 11:00 — Žiadne komentáre

Výpočet tepelného príkonu podľa STN EN 12831 – zjednodušená výpočtová metóda

 

Obmedzenia použitia

sú stanovené v norme so znením :

- zjednodušená metóda sa môže použiť pre obytné priestory, kde počet výmien vzduchu vyplývajúcich z rozdielu tlakov 50 Pa medzi interiérom a exteriérom budovy n50 je nižší ako 3 h-1.

 

 

 …

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Marec 7, 2011 o 10:30 — 3 komentáre(-ov)

VŠEOBECNÉ TABUĽKY A VÝPOČTY

  1. Základné veličiny SI

  2. Premeny jednotiek…

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Január 10, 2011 o 14:30 — Žiadne komentáre

VYKUROVANIE A PLYNOFIKÁCIA

1. Vykurovanie

2. Plynofikácia

3.…

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Január 7, 2011 o 16:00 — Žiadne komentáre

ZDRAVOTECHNIKA

 

 1. Vodovod

 2. Kanalizácia

 3. Obecné

 

 …

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Január 6, 2011 o 16:30 — Žiadne komentáre

Predpony vyjadrujúce násobky a časti jednotiek SI

Predpony slúžia na vyjadrenie násobkov alebo častí základných a odvodených jednotiek.…

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Január 5, 2011 o 15:00 — Žiadne komentáre

Základné a odvodené veličiny a jednotky v sústave SI

SI (z fr. Système International (d'Unités)) je skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek.

 …

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Január 5, 2011 o 14:30 — Žiadne komentáre

Vonkajšia výpočtová teplota pre mestá na Slovensku

Vonkajšia výpočtová teplota θe…

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Január 5, 2011 o 14:00 — Žiadne komentáre

Výpočet redukovaného odberu plynu

Výpočet redukovaného odberu plynu

 

Qr = k1.q1 + k2.q2 + k3.q3 + k…

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa Január 5, 2011 o 13:30 — Žiadne komentáre

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby