Príčiny vzniku pozdĺžnych prasklín pri kontaktných zatepľovacích systémoch

Zatepľovanie objektu patrí medzi posledné a veľmi dôležité stavebné práce pri stavbe rodinného domu. Jednak znižujú energetickú náročnosť objektu, ale najmä dotvárajú konečný vzhľad objektu. Každá prípadná chyba na fasáde objektu sa veľmi ťažko opravuje.

Preto treba veľmi zodpovedne pristupovať ku každému detailu na fasáde. Jedným z takýchto detailov je štartovacia lišta a jej napojenie na sklo-textilnú mriežku. Mnohí z dôvodu úspor nepoužijú zakladací profil, ktorý sa nastokne na hliníkový zakladací profil, ktorý vytvára jednak peknú odkvapovú hranu a na druhej strane zabraňuje vzniku pozdĺžnej praskliny v spoji hliníkového profilu s polystyrénom.

Použite náš zakladací profil č. 37400 a takejto nepriaznivej chybe na fasáde sa vyhnete!

Pri kontaktných zatepľovacích systémoch je potrebné poukázať aj na vznik pozdĺžnych prasklín v oblasti soklových líšt.

Dodávateľov soklových líšt je viacero a dôležitú časť zakladacej lišty podceňujú. Jedná sa o dierovanie na vonkajšej časti profilu. Ideálne dierovanie je v troch radoch, tak ako je to aj u profilov PROTEKTOR.

Koho by odrádzala cena kvalitných soklových líšt od výrobcu PROTEKTOR, ale aj napriek tomu nechce, aby mu tam takto praskliny vznikali, odporúčame použitie zakladacieho odkvapového profilu č. 37400.

Tento spôsob celú situáciu vyrieši.

Ďalšie informácie sú na www.marcus.sk alebo na tel.: +421 907 565 301

Zobrazenia: 10

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby